Wprowadzenie racjonalnego systemu

Wysłane przez Redaktor1966 

17-09-2013 - 18:51:04

To nie, arbitralnie, najstarsi, najlepiej wykształceni, najbogatsi, najczęściej występujący w mediach, najaktywniejsi, najreligijniejsi, najwyżsi rangą hierarchowie kościołów, najgłośniej krzyczący, najczęściej cytowani, najciekawiej, najprzyjemniej mówiący, wybrani przez większość, popierani przez większość, najpopularniejsi, sama większość, zajmujący ważne, najważniejsze stanowiska mają rację, tylko wyłącznie ci, którzy mają rację! A najlepiej by było, gdyby jeszcze to całościowo wykazywać, a media by to rozpowszechniały!
A takim powszechnie znanym na to twierdzenie przykładem jest np. Kopernik!
Więc żaden z dotychczasowych systemów nie ma RACJONALNEGO uzasadnienia! A wyłącznie system racjonalny jest wstanie sprostać temu konstruktywnemu zadaniu!


Absolutnie, niepodważalnie jedynie słuszne, jedynie możliwe/niemożliwe do zmiany ideologie, doktryny, systemy wartości: społeczne, polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, które zapewniają sprawiedliwość, równość, moralność, bezpieczeństwo, porządek, ład, dobro, itp., itd...:
Kanibalizm tak! Wypaczenia Nie!
Niewolnictwo tak! Wypaczenia Nie!
Patriarchalizm (podleganie władzy najstarszego w rodzie) tak! Wypaczenia Nie!
Monarchia tak! Wypaczenia Nie! (Do zwolenników monarchii. Czyli wystarczy mianować prezydenta królem, premiera marszałkiem dworu, itd., a już będzie normalnie, dobrze…)
Feudalizm tak! Wypaczenia Nie!
Klerykalizm tak! Wypaczenia Nie!
Faszyzm tak! Wypaczenia Nie!
Kapitalizm tak! Wypaczenia Nie!
Komunizm tak! Wypaczenia Nie!
Socjalizm tak! Wypaczenia Nie!
Kapitalizm tak! Wypaczenia Nie!
Konsumpcjonizm tak! Wypaczenia Nie!
Demokracja tak! Wypaczenia Nie!
Degeneracjonizm tak! Wypaczenia Nie!
Przeludnienie tak! Wypaczenia Nie!
Ekspansjonizm tak! Wypaczenia Nie!
Zagładyzm tak! Wypaczenia Nie!
------------------------------------
Wiara w jedyną aktualną słuszność/nie myślenie; nie rozumienie tak! Wypaczenia Nie!
-----------------------------------
Absurdalizm tak! Wypaczenia Nie!
------------------------------------
Utopizm tak! Wypaczenia Nie!
---------------------------------------------
Destrukcjonizm tak! Wypaczenia Nie!
_____________________________

Normalizm/racjonalizm NIE! Bo NIE!


NIEZMIENIALNE/WIECZNE/PODSTAWOWE PRAWO
Prawa, przywileje, w tym dostęp do zasobów zależą wyłącznie od potencjału, wkładu w wspólne dobro, więc gdy są one negatywne, to taki osobnik nie ma żadnych praw, przywilejów, a zatem i dostępu do zasobów!

PRAWO UNIWERSALNE/NADRZĘDNE (PUN) - OBOWIĄZUJĄCE ZAWSZE, WSZYSTKICH I WSZĘDZIE
Wszystko, a więc stan jednostek, sytuacja społeczeństw, stan środowiska, przyrody, zasobów/Natury musi być w coraz lepszym stanie. A więc unormowania prawne, zachowanie, postępowanie, działania muszą być uzasadnione wyłącznie logicznie, dogłębnie, a więc rzeczywiście, etycznie, a więc i dalekowzrocznie, czyli jednocześnie odpowiedzialnie. Czyli nie wolno kierować się emocjami, naśladownictwem, instynktem stadnym, głosem większości, utopijnymi, w tym religijnymi dogmatami/wymysłami, ryzykować, narażać bez najwyższej konieczności i w stopniu absolutnie zasadnie niezbędnym A więc nie wolno dopuszczać do rozmnażania się ludzi o niekorzystnym, szkodliwym potencjale, do przerostu populacji, szkodzić, niszczyć, wypaczać, demoralizować, wynaturzać, zaśmiecać, zatruwać umysły, uszkadzać psychik; szkodzić zdrowiu; przyczyniać się do uszkadzania, niekorzystnych zmian w genach; obniżać potencjały; degenerować; pogrążać.

Każdy, kto łamie którąkolwiek część Prawa Uniwersalnego/Nadrzędnego (PUN) jest wyjęty z pod wszelkiego prawa, czyli także bez względu na zajmowane stanowisko, posiadanie immunitetu, unormowania międzynarodowe itp., i każdy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek podjąć wszelkie współmierne, efektywne - skuteczne - działania, celem zakończenia łamania PUN, a inni są zobowiązani do udzielenia w tym celu wszelkiego potrzebnego wsparcia, pomocy. Za wskazanie łamiącego prawo PUN, za doprowadzenie do zakończenia łamania tego Prawa, udzielenie w tym celu wsparcia, pomocy należy się wysoka nagroda i honory. Łamanie prawa PUN jest, odpowiednio, zbrodnią przeciwko przyrodzie, ludzkości/Naturze i podlega jak najsurowszemu osądzeniu przez odpowiedni organ prawny.


KONSTRUKTYWNA DYKTATURA/USTRÓJ RACJONALNY
Każdy może przedstawić projekt, i każdy może go podważyć na ogólnodostępnym forum rządowo-ludowym.
Jest coś, co NIGDY nie było (z oczywistych względów – bo od zawsze rządzą, a by przestali, psychopaci i ich pomocnicy debile) stosowane, a mianowicie: konstruktywna dyktatura opierająca się na całościowych, nie podważonych merytorycznie argumentach. A podważyć w niej propozycje może - ale wyłącznie merytorycznie - każdy! – To jest podwójne zabezpieczenie: trzeba całościowo, czyli dogłębnie, a więc rzeczywiście, etycznie, w tym dalekowzrocznie wykazać, udowodnić zasadność propozycji, a dopiero gdy nikt tego merytorycznie nie podważy – to drugie zabezpieczenie, staje się ona decyzją, na podstawie której podejmuje się działania. A więc nie decyduje się w niej kierując się emocjami, nie postępuje egoistycznie, krótkowzrocznie, bezmyślnie, nie decyduje w niej głos większości, kast, np. górniczej, rolniczej, religijnej, grup biznesowych, ludzi zasobnych finansowo, itp., itd.; nie realizuje się w niej utopii!

Jeszcze inaczej:
Na czym polega realizowanie założeń racjonalnego ustroju/co to jest konstruktywna dyktatura (czyli przeciwieństwo obecnej: destrukcyjnej - opierającej się na rządach finansistów, bankierów, fabrykantów, kooperujących z nimi polityków, w tym z pomocą przekupionych, podporządkowanych, opanowanych przez nich mediów; niszczycielskich, pogrążających, wszechstronnych destruktorów).
W skrócie:
- otóż w takim systemie decydują wyłącznie - merytorycznie niepodważone - racjonalne argumenty, które może przedstawić nawet jedna i to dowolna osoba, a nie głosowanie;
- nie wolno szkodzić, niszczyć, degenerować, pogrążać przyrody, środowiska, zasobów, ludzi, w tym przyszłych pokoleń, realizować utopii, a wręcz przeciwnie - wolno dokonywać wyłącznie pozytywnych inwestycji, a więc trzeba postępować, działać JEDYNIE konstruktywnie, czyli osiągać pozytywne cele, w tym, wszechstronnie, doskonalić nasz gatunek, a więc sytuacja na Ziemi ma być, wszechstronnie, coraz lepsza!


Przedstawiam najkrócej jak to jest merytorycznie możliwe, jak powinny przebiegać profesjonalne, a więc możliwie najkorzystniej, wybory na radnego, posła, senatora, ministra, członka rządu, i na inne funkcje, stanowiska:
- na przykładzie polityków: na stronie głównej portalu Sejmu trzeba zamieścić link do ogólnodostępnego forum, gdzie po zarejestrowaniu się każdy obywatel RP może zgłosić swoją kandydaturę, po wypełnieniu odpowiedniego formularza (dzięki czemu każdy może sam porównać poziom, kompetencje kandydatów). Po pozytywnej weryfikacji najlepszych ofert, niezależna, kompetentna, składająca się z profesjonalistów z odpowiednich dziedzin komisja wyborcza dokonuje jawnie, w sposób merytorycznie uzasadniony wyboru kandydatów na odpowiednie stanowiska, a ich wybór staje się prawomocny po 3. miesiącach, w czasie których można składać, wyłącznie merytorycznie uzasadnione, zastrzeżenia, skargi, kontrpropozycje. Członkowie komisji ponoszą surowe konsekwencje dokonania niewłaściwego, nienajlepszego wyboru. W czasie kadencji także można, merytorycznie, podważyć czyjeś kompetencje, a w razie stwierdzenia tego zasadności, na podstawie nawet jednego niepodważonego głosu obywatelskiego, trzeba usunąć ze stanowiska osobę nienadającą się do pełnienia tego zadania, czy, gdy ktoś inny ma lepsze predyspozycje.

Powtarzam:
- każdy spełniający wymogi może przedstawić swoją kandydaturę,
- niezależna komisja (nigdy nigdzie nie należeli, nikomu nie podlegają, od nikogo, poza społeczeństwem, nie są zależni finansowo),
- wyboru dokonują w sposób merytorycznie uzasadniony, jawnie, i są aż 3. miesiące na tego podważenie, wskazanie innej kandydatury,
- w każdej chwili w uzasadnionych przypadkach można usunąć ze stanowiska osobę nie nadającą się, lub gdy jest lepszy kandydat/ka,
- członkowie komisji ponoszą indywidualnie surowe konsekwencje dokonania niewłaściwego, nie najlepszego wyboru.


ZABEZPIECZENIA
Nie wolno:
- tworzyć organizacji (partii) politycznych (bo ich członkowie zajmują się swoimi interesami, i w ramach tego współpracą z światem biznesu, finansów, zajmują się korumpowaniem, obstawianiem swoim ludźmi, opanowywaniem, podporządkowywaniem struktur państwa, w tym m.in. mediów, banków, przedsiębiorstw, wszystkich szczebli władz, administracji, prokuratur, sądów),
- występować politykom w mediach (czy np. projekty ustaw przygotowuje się, a same ustawy uchwala w studiu telewizyjnym, radiowym... Czy dyskusje przed widzami, słuchaczami, z samego założenia, mogą być szczere... Czy politycy nie mają gdzie dyskutować, pracować... Czy zajmując się występami, angażując w to, programując na to, umysł, poświęcając na to czas, inwencję, energię, tzw. polityk staje się kompetentniejszy (a przecież nim więcej występuje, to masom się zdaje, że tym bardziej jest kompetentny, a nie odwrotnie). Obywatele nie mają mieć odczuć do polityków takich, jak do aktorów, i w związku z tym odpowiednich... wspomnień, sentymentów, oczekiwań)...,
- prowadzić kampanii wyborczej w telewizji, radiu, w msh publicznych (np. z wykorzystaniem tablic tzw. reklamowych)(o wyniku wyborów nie mają decydować: ograniczające się do odbioru tego, co im podsuną media, lenistwo obywateli, ich emocje, rozpoznawalność kandydata, nieracjonalna, za to emocjonalna presja publiczna),
- przeznaczać na to czyichkolwiek, w tym własnych pieniędzy (o wyniku wyborów nie mają decydować pieniądze),
- prowadzić sondaży (o wyniku wyborów nie ma decydować presja większości (w dodatku wynikła, w dodatku z sterowanego instynktu stadnego)).

Za zmilczanie osób wybitnych, za niedopuszczenie do głosu, za jego nie upublicznienie - w przypadku merytorycznych, rzetelnych, całościowo przeanalizowanych, wykazanych/racjonalnych argumentów - odpowiadałoby się jak za zdradę narodową. Publicznym msm do przedstawiania takich argumentów powinno być rządowo-ludowe forum internetowe, gdzie rząd, każda inna osoba przedstawia całościowo wykazane propozycje, a KAŻDY może je - merytorycznie - podważyć.

Za ignorowanie merytorycznych kontrargumentów, za ignorowanie racjonalnych projektów, za szkodliwe działania odpowiadałoby się jak za zdradę narodową.

*Zdrada narodowa = (najczęściej) szubienica.


PRAWO NADRZĘDNE – jest to prawo ponad wszystkie inne, które w razie potrzeby podporządkowuje się, w dalszym etapie, temu PIERWSZEMU!; jest to kierowanie się Najwyższe Dobrem; działanie dogłębnie, a więc rzeczywiście, etyczne, dalekowzroczne, mające na celu RZECZYWISTE dobro WARTOŚCIOWYCH, a więc z punku widzenia NORMALNEGO społeczeństwa, biorąc pod uwagę stan środowiska, zasobów, możliwości ekosystemów, ISTNIEŃ, w tym naszych potomków; a więc jest to dbanie o jak najwyższą jakość m.in. naszego gatunku, o środowisko, o zasoby, o przyrodę.

GŁOS NADRZĘDNY – jest to głos osoby wybitnej, a więc dogłębnie, czyli rzeczywiście, etycznej, dalekowzrocznej, podejmującej decyzje po całościowej analizie, takim wnioskowaniu. Taki głos można podważyć wyłącznie merytorycznie (wówczas taka osoba traci status osoby wybitnej)!


Ja zajmuję się opisywaniem rzeczywistości, większość innych przedstawia o niej, wpojone, naśladowane, aprobowane, aktualne/jedynie słuszne, wyobrażenie, jej interpretację (osoby nie myślące, a więc nierozumiejące, nie wnioskujące, nie posługują się rozumem, a więc nie opierają się w ocenach na analizie, czyli logicznym wnioskowaniu, faktach, rzeczywistości, tylko na wizerunku, deklaracjach, obiegowych ocenach, kierują emocjami, głosem większości, naśladownictwem (instynktem stadnym))...

RACJONALIZM – jest to logiczne, rozumowe analizowanie danych (przyjmowanie do wiadomości i wykorzystywanie wyników badań, doświadczeń), dedukowanie, wyciąganie wniosków, rozsądne, przemyślane postępowanie; to chłodna, na ludzką miarę, logika (często inspirowana intuicją – wyćwiczonego w wyciąganiu trafnych wniosków umysłu)(a więc wolna od absurdalnych dogmatów, uprzedzeń, stadnych presji); dogłębna, dalekowzroczna (stąd dla pozostałych niezrozumiała, niepojęta...) etyka mająca na celu w maksymalnie szerokim aspekcie, a więc obejmującym całą przestrzeń i w dalekiej perspektywie czasowej, dobro wszelkich istnień (z zachowaniem rozsądku).
Jest to więc też zdolność do wyprowadzania w sposób obiektywny, niezależny, czyli rzeczywistej (ponad emocjonalnej, kulturowej itp.), hierarchii ważności, wartości, i konsekwentne do tego postępowanie.

----------------------------------------
www.racjonalnyrzad.pl - konstruktywna - przez nikogo merytorycznie, logicznie, etycznie niepodważona - alternatywa dla realizowania utopii; szkodzenia, niszczenia; destrukcji; pogrążania: RACJONALNY RZĄDZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 21-09-2013 00:46 przez Redaktor1966.

17-09-2013 - 18:53:23

17.09.2013 r.
Jak zwiększyć prawdopodobieństwo, że uda się zagonić ludzkie bydło na zgromadzenie narodowo-ludowe, celem obalenia destrukcyjnej dyktatury:
- trzeba je przekupić – propozycje czym:

- w przypadku sukcesu uczestnicy zgromadzenia otrzymają odpowiedni dokument i odznaczenia za zasługi dla państwa oraz gratyfikację pieniężną:
- zwykli w wysokości 1 tys. zł,
- średnio zaangażowani 3 tys. zł,
- b. zaangażowani 6 tys. zł + mundurowi awanse,
- najbardziej zaangażowani 12 tys. zł + mundurowi awanse.
- gwarantujemy ustalenie płacy minimalnej na poziomie 2500 tys. zł netto (czyli na tzw. rękę)
- Odzyskamy nielegalnie zdobyte fortuny, zrezygnujemy z wpłacania składek do unijnej kasy!
A pozyskane i oszczędzone środki przeznaczymy na adaptację budynków, w tym nieużywanych szkół na bezpłatne centra posiłków, oraz na posiłki dla uczniów w szkołach.*

Dlaczego trzeba przejąć/odzyskać majątki bankierów, finansistów, fabrykantów, kooperujących z nimi mediów, polityków – bo:
- bankierzy kreowali, podczas udzielania pożyczek, pieniądze, a gotówkę wytransferowali za granicę!
- finansiści zdobyli pieniądze dzięki machinacjom, spekulacjom, inwestując jedynie dla zysku, bez względu na tego tragiczne konsekwencje!
- fabrykanci wyłudzili pieniądze dzięki pracy zbędnej, szkodliwej, dotowanej/opierającej się na pożyczkach/zadłużaniu państwa/obywateli, przymuszaniu do odbioru tzw. reklam/wpajaniu konsumpcjonizmu; demoralizowaniu, wypaczaniu; zaśmiecaniu, zatruwaniu/upośledzaniu umysłów; uszkadzaniu psychik, rabując i zamieniając na „szybkie śmieci” surowce, skażając powietrze, gleby, wody/degradując środowisko, niszcząc przyrodę, trując ludzi, przyczyniając się do chorób, degeneracji ludzkiego gatunku, wydatków na lecznictwo, renty, długów, współprzyczynili się do zmian klimatycznych!
- media i politycy z nimi lukratywnie kooperowali, a więc są za to współodpowiedzialni!
- bo bezkarność demoralizuje, a takim kosztem prosperita wypacza, wynaturza!
- są lepsze inwestycje niż luksusowe rezydencje, baseny, jachty, samochody, helikoptery, obrazy, biżuteria, wina, itp., itd...


[www.wprost.pl] | 2013 r.
Wartość majątków zgromadzonych przez 100 najbogatszych Polaków to już ok. 110 miliardów złotych.

2006 r.: dzięki biurokracji niemal 16 mld euro dołożymy do unijnych dotacji.
2011 r.: W tym roku Polska dołoży do interesu aż 45,5 mld zł.

Jakby tzw. - na tzw. ważnym stanowisku i często występujący w telewizji, radiu, opisywany w powszechnych mediach - polityk rozsypał piasek, i powiedział Polakom że to jest ziarno, to by dziobali, że trudno by było się dopchać...

Jeśli ja - czyli osoba na żadnym stanowisku, całkowicie zmilczana przez tzw. media - piszę, wykazuję, przedstawiam, udowadniam, że to są manipulacje, kłamstwa, szkody, marnotrawstwo, oszustwa, malwersacje, kradzieże; że jest to niszczenie, pogrążanie; zdrada, itp., itd. - i nikt tego nie podważa - to mogę sobie tym się zajmować, ile tylko sobie chcę...

Tego pierwszego posłucha i pójdzie za nim tzw. Polski naród, a mnie nikt...

Smacznego...


14.02.2013 r.
Polska otrzyma ok. 500 mld zł z budżetu UE na lata 2014-2020
[fficial&client=firefox-a" rel="nofollow" >www.google.pl]

*
składka unijna polski w latach 2014-2020 wyniesie mld
[fficial&client=firefox-a" rel="nofollow" >www.google.pl]

[kuzmiuk.blog.onet.pl]
W latach 2007-2013 zapłacimy około 24 mld składki, natomiast w latach 2014-2020 blisko 40 mld euro (taką prognozę naszej składki przedstawiła KE), a więc aż o 16 mld euro więcej.


Nie spełnimy wymogów, by dostać tą wymienioną kwotę, no ale policzmy, jakbyśmy dostali całą sumę 500 mld zł : 7 lat = 71 mld i 428 mln zł rocznie tzw. dopłat dla Polski, minus coroczna składka unijna (szacuje się ją na poziomie 30-40 mld euro* x 4 zł = 120-160 mld zł rocznie z Polski do Unii), minus koszty biurokracji, minus defraudacje, przekręty, minus odsetki dla banków od pożyczek (bo trzeba wnieść „wkład własny”), minus koszty utrzymywania zbędnych, szkodliwych „inwestycji” = jeszcze bardziej ogromne dopłacanie do „interesu”... Czyli mniej więcej 2 razy więcej dopłacimy niż otrzymamy + dodatkowe koszty...

Więcej szczegółów m.in. o tzw. „dopłatach”:
[www.wolnyswiat.pl]

DOPŁATY. M.IN. DO GÓRNIKÓW, ROLNIKÓW I PARLAMENTARZYSTÓW. O UNII EUROPEJSKIEJ
[www.wolnyswiat.pl]


- wprowadzimy całkowity zakaz przymuszania do odbioru niechcianego przekazu, emisji przekazu w niezasadnych msh (emisji tzw. reklam).
O w pełni świadomym szkodzeniu, niszczeniu, pogrążaniu anormalnym przekazem, i anormalnym przymuszaniem do jego odbioru, czyli o przemocy na umysłach, psychice, zdrowiu!
[www.wolnyswiat.pl]


- trzeba je przestraszyć:
- listą „samobójców i wypadkowiczów”,
- sytuacją ekonomiczną (listą długów prywatnych, firm, państwowych) i stąd wkrótce niewypłacalnością Polaków, firm, państwa.


- trzeba wskazać winnych:
ZA CO POSTAWIĆ TZW. POLITYKÓW PRZED SĄDEM, TRYBUNAŁEM
[www.racjonalnyrzad.pl]


- trzeba wzbudzić instynkt stadny:
- umieścić duże ekrany z głośnikami w każdym dużym mieście wojewódzkim, gdzie przez miesiąc odtwarzano by odpowiednie materiały + takie materiały w internecie, z wskazaniem dnia i msa zwołania zgromadzenia narodowo-ludowego,
- wskazać i wypromować przywódcę stada (ja udział w występach medialnych wykluczam! Ale taki przywódca może być moim przedstawicielem, orędownikiem. Moja rola polega na działaniach merytorycznych, w tym programowych (proszę unikać jakichkolwiek „wyskoków” z pomysłami przed konsultacją ich ze mną. W gronie liderów musi znaleźć się umiarkowany proreligijny „boźkowiec”, jak również umiarkowany w deklaracjach i działaniach ateista – by każdy z stada znalazł swojego lidera,
- zwerbować do popierania znane, poważane, lubiane osoby,
- wymieniać, kto zgłasza swój udział w przedsięwzięciu, o ile zwiększa się dla niego poparcie, ile mln odpowiedzialnych, mądrych, prawnych, prawdziwych Polaków weźmie w nim udział/że Polski Naród jest za!


- trzeba przypominać bohaterską historię Polaków.
--------------------------------------
Wtedy może coś z tego wyjdzie.


* www.o2.pl / www.sfora.pl | Piątek [28.05.2010, 07:57]
TAK ZATRUJESZ SIĘ PODCZAS ZAKUPÓW W MARKECIE
Jest brudniej niż w miejskich toaletach.
Na wózkach sklepowych jest więcej bakterii, śladów śliny, krwi i kału niż w miejskich toaletach. Tymczasem w Polsce nikt nie sprawdza czy i jak sklepy czyszczą ten sprzęt. Bakterie i wirusy są groźne dla dzieci - alarmuje „Metro”.
Gazeta przywołuje wyniki badań z amerykańskich sklepów i zauważa, że w naszym kraju prawo nie precyzuje jak powinno się dezynfekować wózki w hipermarketach i mniejszych sklepach samoobsługowych.
Wózki powinny być po prostu czyste. W jaki sposób sklep to zrobi, zależy od kierownictwa - przyznaje dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Maria Andrzej Faliński.
Dziennikarze „Metra” zapytali o to jak wygląda czyszczenie wózków przedstawicieli największych sieci hipermarketów w Polsce. Rzecznik prasowy Auchan Polska Dorota Patejko twierdzi, że „wózki myte są szlauchem raz w miesiącu”.
Raz miesiącu wodą wózki myje też Tesco. W Realu procedury istnieją, ale nie wiadomo jakie, bo nikt o to do tej pory nie pytał - pisze dziennik.
Lekarze twierdzą, że bakterie i wirusy z wózków sklepowych są groźne przede wszystkim dla dzieci.
Maluchy siedzą w tych wózkach co najmniej kilkadziesiąt minut, bawią się, liżą ich poręcze. Mogą się zatruć, zarazić grypą, a nawet gronkowcem złocistym - mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. profilaktyki zakażeń. | AJ

www.o2.pl / www.sfora.pl | Sobota [12.06.2010, 10:43]
TAK WYGLĄDAJĄ POLSKIE SKLEPY: AŻ LEPI SIĘ OD BRUDU
A sanepid wlepia im za to śmiesznie niskie kary.
W co dziesiątym sklepie na Pomorzu koszyki i wózki sklepowe aż lepią się od brudu. To prawdziwe siedliska bakterii i pasożytów. Co gorsza chodzi o super- i hipermarkety... spożywcze. I choć sanepid skontrolował tylko jedno województwo, to twierdzi, że taka sytuacja jest w całym kraju.
Najgorzej wypadł Gdańsk. Tuż za nim Rumia. Kary nie ominęły też sprzedawców z Sopotu, Chojnic, Wejherowa i Słupska - pisze „Dziennik Bałtycki”.
Jak informuje Anna Obuchowska, rzecznik pomorskiego sanepidu, sklepy ukarano na łączną kwotę 1150 zł. Nikt nie dostał jednak maksymalnej kary - 500 zł. Dlatego decyzjami sanepidu oburzeni są klienci.
To śmiesznie niskie kary. Handlowcy nic sobie z nich nie robią - mówią dziennikowi.
A jak na wyniki kontroli reagują sklepy? Twierdzą, że wszystko jest w porządku. Tesco i Auchan informują, że myją koszyki i wózki... raz w miesiącu i to w zupełności wystarcza.
Sanepid wziął pod lupę wzięto 115 supermarketów. Inspektorzy sprawdzali tylko wygląd koszyków i wózków. Zerknęli też w dokumentację częstotliwości ich mycia. | MK

www.o2.pl / www.sfora.pl | Piątek [04.03.2011, 17:44]
W MARKETACH JEST BRUDNIEJ NIŻ W TOALETACH
Bakterie kałowe na wózkach sklepowych.
Na prawie trzech czwartych koszyków w marketach spożywczych znaleziono bakterie kałowe. Także takie, które mogą wywoływać poważne choroby: ostre zatrucia pokarmowe, sepsę, a u noworodków nawet zapalenie opon mózgowych - donosi CBS News.
Mikrobiolodzy z Uniwersytetu Arizona sprawdzili 85 sklepów w czterech amerykańskich stanach. Na poręczach 72 proc. wózków odkryli więcej bakterii kałowych niż znajduje się w publicznych toaletach. W połowie przypadków znaleziono pałeczki E. Coli.
Handlowcy nie czyszczą regularnie wózków, a jak pokazują wyniki tych badań, nie wystarczy tylko woda. Powinni używać środków dezynfekujących - mówi prof. Charles Gerba.
Dodaje, że co roku ok. 70 tys. Amerykanów zaraża się wyjątkowo groźnym szczepem E. Coli 0157 i drugie tyle mniej zjadliwymi odmianami bakterii kałowych. | AJ

www.o2.pl / www.hotmoney.pl | Środa, 16.06.2010 23:06
WYPADKI W SUPERMARKETACH GROŹNE DLA DZIECI
Uwaga na wózki!
Idąc z dzieckiem do supermarketu, należy za wszelką cenę ograniczać kontakt pociechy z wózkiem na zakupy. Nie tylko dlatego, że wózki są potwornie brudne – jak wykrył sanepid, można w nich znaleźć m.in. bakterie i pasożyty.
To nie jedyne niebezpieczeństwo, jakie czyha na maluchy w dużym sklepie. Co roku dochodzi do tysięcy wypadków z udziałem dzieci i wózków, tylko w USA jest ich rocznie 23 tys. – podaje iWoman.pl.
O taki wypadek bardzo łatwo. Jeśli posadzimy dziecko w miejscu przeznaczonym na torebkę, jest duże ryzyko, że wykona jakiś gwałtowny ruch i dojdzie do wywrotki. Zwłaszcza gdy dokoła jest tyle fajnych kolorowych rzeczy do obejrzenia.
Jeszcze gorzej może się skończyć zabawa dziecka w rozpędzanie wózka, zwłaszcza gdy w środku siedzi młodsza siostra czy brat.
Efekt jest taki, że w amerykańskich supermarketach najczęściej korzysta się z apteczek pierwszej pomocy właśnie w związku z wypadkami z udziałem wózków – czytamy.
Dominika Reszke
dominika.reszke@hotmoney.pl[www.sciaga.pl]
Polskie odpady zgromadzone w jednym miejscu stworzyłyby górę
o długości 1 km i wysokości podwójnego Everestu,
Na polskich składowiskach znajdują się 2 mld ton odpadów przemysłowych
i 4 mln ton odpadów komunalnych,
Codziennie każde duże miasto w Polsce wysyła na składowisko sto ciężarówek z odpadami,
Ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie
20 lat,
Zajmowana przez te odpady powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie,
40 mln obywateli produkuje rocznie 10 mln ton odpadów komunalnych,
Szacuje się, że rocznie do śmieci trafia ponad 1550 ton baterii
i akumulatorów, 11500 ton farb i 3000 ton farmaceutyków,
130 mln ton odpadów przemysłowych rocznie przybywa w Polsce,
Tylko 222 tys. ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%); dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji 60-80%,
Żeby odpady uległy naturalnej biodegradacji musi minąć kilkaset lat,
Gospodarka odpadami ograniczona jest tylko do składowania odpadów podrzucona jako bomba ekologiczna przyszłym pokoleniom,
Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen dla 10 osób,
Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku ok. 56 opakowań szklanych nadających się w pełni do ponownego wykorzystania,
Wyrzucone w ciągu roku na całym świecie butelki PET ustawione jedna na drugiej utworzyłyby wieżę o wysokości 28 mln km,
W Polsce rocznie zużywa się 400 mln aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać nieskończenie wiele razy; 6 puszek ze złomu to oszczędność energii równej spalaniu jednego litra paliwa,
Każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 l. wody
w papierni oraz 2,5 m3 przestrzeni środowiska,
Aby wyprodukować 1 t. papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew,
Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypiska
w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. szkła,
Tworzywa sztuczne wyrzucane na składowiska nie ulegają rozkładowi nawet przez 500 lat.


1,3 mld ton odpadów rocznie powstaje w Unii Europejskiej. Źródło: EEC

1,6 mln ton rocznie niebezpiecznych odpadów powstaje w Polsce


Więcej:
8. (TZW.) PRACA...
[www.wolnyswiat.pl]

2. ARTYKUŁY (zagrożenia (odżywianie się))
[www.wolnyswiat.pl]

22. SZKODLIWE ART. CHEMICZNE BEZMYŚLNE, NIEBEZPIECZNE, NAŚLADOWNICTWO, ZACHOWANIA
[www.wolnyswiat.pl]

24. PRAWIDŁOWY TRYB ŻYCIA (M.IN. PRZYCZYNY OTYŁOŚCI, ODŻYWIANIE SIĘ)
[www.wolnyswiat.pl]


TRZEBA ZASTĄPIĆ DROGIE, NIEEFEKTYWNE, NIEZDROWE, ENERGO- I CZASOCHŁONNE ODŻYWIANIE INDYWIDUALNE BEZPŁATNYM ODŻYWIANIEM ZBIOROWYM W JADŁODAJNIACH/PUBLICZNYCH CENTRACH POSIŁKÓW (za okazaniem dokumentu, z prawem do 5. odpowiednio, indywidualnie, dobranych posiłków dziennie).
W JADŁODAJNIACH MUSZĄ OBOWIĄZYWAĆ M.IN. NASTĘPUJĄCE ZASADY:
1. Obowiązuje w nich całkowity zakaz puszczania muzyki, emitowania reklam, używania słuchawek, rozmawiania, wydawania, powodowania dźwięków itp., czyli obowiązuje cisza, spokój i kultura; etyka.
2. Jadłodajnie muszą być podzielone na 3 kategorie, dla: 1) osób wrażliwych; b. kulturalnie spożywających posiłki, 2) osób przeciętnych, 3) osób chamskich, złośliwych, psychopatycznych, niekulturalnych, chorych, niedorozwiniętych, odrażających itp.
Dla osób chorych na chorobę zakaźną posiłek powinny pobierać osoby zdrowe, ostatecznie, chorzy mogą go pobrać w oddzielnym msu, posiłek na wynos/nie mają prawa wstępu na główną salę.
3. W każdej jadłodajni musi być wystarczająca liczba dźwiękoszczelnych kabin – dla osób pragnących spożyć posiłek w odosobnieniu.
4. Korzystający z jadłodajni mogą tam przebywać, łącznie, do 2 godzin dziennie.
5. Pobierający posiłki muszą być odizolowani szklanymi przegrodami od żywności. Wszelkie możliwe, w rozsądnym zakresie, ściany muszą być przeźroczyste, by wymusić m.in. maksimum higieny podczas przygotowywania posiłków ze strony personelu.
6. W każdej jadłodajni muszą być bezdotykowe automaty do mycia dłoni (dłonie wkłada się w wgłębienia automatu, gdzie są myte strumieniami wody, w opcji z/bez środka zmiękczającego).
7. Naczynia, przybory do jedzenia muszą być wykonane z stali nierdzewnej, szkła, i w sposób uniemożliwiający zalęganie na nich resztek jedzenia, namnażanie się bakterii itp. Przybory do jedzenia kładzie na tacy z potrawami wydający posiłek. Naczynia muszą być poddane absolutnie skutecznemu procesowi mycia, dezynfekcji.
8. Przyrządzaniem produktów zajmują się wytwórnie, które przekazywałyby je, w zamykanych na zamek, stalowych, standardowych, wielokrotnego użytku pojemnikach, jadłodajniom, a te, ich podgrzewaniem, pakowaniem do standardowych, indywidualnych pojemników, wydawaniem posiłków.
9. Produkty mają być wyłącznie zdrowe, pełnowartościowe, jak najmniej przetworzone, bez konserwantów, począwszy od produkcji rolnej, poprzez ich przetworzenie, przyrządzenie, pogrzanie i przekazanie do konsumpcji. Czyli produkty mają być wyłącznie prawidłowo przygotowywane (głównie gotowane)(produkty mają być ciepłe (nie wolno podawać gorących produktów)), np. knedle, pierogi leniwe, kopytka, pyzy, ryż, kasza gryczana, ziemniaki, fasola, jajka, bigos, zupy, kompoty. (Nie wolno podawać produktów wysokoprzetworzonych, konserwowanych, pieczonych, smażonych, wędzonych (np. chleba, konserw, wędlin)).
10. Mięso ma być podawane wyłącznie z warzywami, i tylko pochodzące z zwierząt swobodnie pasących się. (Nie łączone z chlebem, ziemniakami, ryżem, bo zwiększa to czas przyswajania, zużytą do tego celu energię, zmniejsza przyswajanie składników oraz zatruwa organizm).
11. Po mięsie nie wolno podawać owoców, gdyż szybko zostaną przesunięte w przewodzie pokarmowym (są szybko przyswajane), połączą i zmieszają się z mięsem (będą też z nim zalegać), a następnie powstaną szkodliwe substancje.
12. Trzeba stosować, dzięki elektronicznej identyfikacji, indywidualnie dobrane menu (najlepiej stosować automaty wydające żywność).
13. Z każdej jadłodajni można pobrać posiłek na wynos, w tym z góry na kilka dni (np. na weekend), zamówić dowóz posiłków.
14. Resztki z jadłodajni przeznaczane są dla osób niepożytecznych, szkodliwych.
15. By całość przyniosła jak najbardziej pożądane efekty, należy radykalnie zwiększyć cenę produktów spożywczych w sklepach (by odzwierciedlały też skutki tej produkcji, takiej konsumpcji, zużywania surowców, powstawania śmieci; skażania, trucia; leczenia, itp.).

ZALETY ZBIOROWEGO ODŻYWIANIA/ ZASTOSOWANIA JADŁODAJNI - PO SPEŁNIENIU WSZYSTKICH WYMOGÓW -, to oszczędzony czas (nie trzeba robić zakupów, jechać do msa zamieszkania, przyrządzać posiłków), korzyści zdrowotne (nie trzeba dźwigać zakupów, spożywa się regularnie, zdrowe, w tym bez konserwantów, indywidualnie dobrane posiłki, można będzie o wiele taniej, a mimo to skuteczniej kontrolować jakość produktów), oszczędzona energia (nie trzeba produkować, dowozić tylu spożywczych produktów, nie trzeba indywidualnie przyrządzać posiłków), oszczędzona woda, mniej, wykorzystywanej chemii (do indywidualnego mycia naczyń), korzyści ekologiczno-ekonomiczno-zdrowotno-ekonomiczne (nie trzeba produkować tyle chemii, tylu miliardów opakowań dziennie dla produktów, dowozić je do hurtowni, sklepów, ponosić skutków, w tym kosztów, utrzymywania tysięcy dostawców, hurtowni, sklepów, ich personelu, zużywać surowce, energię, zanieczyszczać, będzie dużo mniej śmieci; mamy mające więcej czasu i zdrowsze społeczeństwo, więc są mniejsze wydatki związane z lecznictwem; mniejsze skażenie środowiska, zatruwanie ludzi, w tym substancjami powstałymi po zażywaniu leków), i wiele innych. Czyli dojdzie do zaspokojenia biologicznej potrzeby miliardów ludzi znacznie korzystniej, z mniejszym nakładem, taniej, z dużo mniejszymi skutkami ubocznymi.

DLA OGÓLNEJ ORIENTACJI OD STRONY FINANSOWEJ
Przyjmijmy, że przeciętnie zarabiający Polak z 1500 zł wypłaty 750 zł przeznacza na jedzenie. Więc pozostaje mu na inne rzeczy 750 zł. Ja proponuję by bezpośrednio otrzymywał 1000 zł, ale za to miałby „bezpłatne” całodzienne wyżywienie, więc tyle by mu zostawało na inne rzeczy. Z pozostałych 500 zł 250 przeznaczano by na posiłki w jadłodajniach, pozostałe 250 zł przeznaczano by na zasiłki (m.in. dla byłych pracowników sklepów).

18-09-2013 - 22:27:44

Ciekawe... Możesz to przedstawić na moim forum?


Komentarze, audycje, propozycje - Forum Wolnościowe
Dyskusje: [forumwolnosciowe.cba.pl]
Facebooku: [facebook.com]

21-09-2013 - 00:30:23

Oczywiście. Dziękuję za zaproszenie! Zaraz się zarejestruję.

21-09-2013 - 00:31:13

O OPODATKOWYWANIU W SYSTEMACH UTOPIJNYCH/ANORMALNYCH/DESTRUKCYJNYCH...
Występują: Urząd Podatkowy (UP) i podatnik (p).
UP: Czy dba P. o swoje i swoich dzieci zdrowie, w tym one i P. są abstynentami i jest P. przeciwny wydawaniu pieniędzy na degeneratów? P: Tak. UP: No to opodatkowujemy P. na leczenie i utrzymywanie na rencie alkoholików, nikotynowców, narkomanów, lekomanów, trujących się środkami chemicznymi, np. na wzrost mięśni, szkodliwą i szkodliwie przyrządzoną żywnością i ich dzieci!

UP: Czy jest P. przeciwny utrzymywaniu osobników biernie, czynnie, w tym debili, psychopatów, ludzi anormalnych, chorych, w tym obłąkanych, szkodliwych na rentach, emeryturach, by jak najdłużej szkodzili? P: Tak. No to opodatkowujemy P. na ich utrzymywanie, by jak najdłużej szkodzili!

UP: Czy popiera P. negatywną prokreację, czyli degenerowanie naszego gatunku, co jest pierwotną przyczyną problemów, strat, szkód, nieszczęść, tragedii, potworności! zagłady, w tym samozagłady? P: Nie. UP: No to opodatkowujemy P. na wspieranie negatywnej prokreacji, w tym osobników tym się zajmujących, a m.in. degeneratów, ludzi upośledzonych, anormalnych, chorych, z wadami genetycznymi!

UP: Czy chciałby P. być opodatkowany na wspieranie ludzi wartościowych, konstruktywnych, wybitnych, aby pozytywnie wykorzystywać ich potencjał, zachęcać to takiej działalności innych? P: Tak. No to na taki cel P. nie opodatkowujemy!

UP: Czy jest P. ateistą i antyklerykałem? P: Tak. UP: No to opodatkowujemy P. na opłacanie katechetów w szkołach, kapelanów w wojsku, fundusz kościelny i inne daniny, przywileje, itp. dla członków katolickiej organizacji religijnej!

UP: Czy jest P. przeciwny ponoszeniu kosztów dochodzeń, rozpraw sądowych i utrzymywania więźniów? P: Tak. No to opodatkowujemy P. na ponoszenie kosztów dochodzeń, rozpraw sądowych i utrzymywanie więźniów!

UP: Czy jest P. przeciwny tworzeniu i funkcjonowaniu partii politycznych? P: Tak. UP: No to opodatkowujemy P. na dotowanie partii politycznych!

UP: Czy jest P. przeciwny ponoszeniu kosztów zbędnej biurokracji? P: Tak. UP: No to opodatkowujemy P. na utrzymywanie zbędnej biurokracji!

UP: Czy jest P. przeciwny dotowaniu górnictwa węglowego na cele energetyczne i spalinowego transportu? P: Tak. UP: No to opodatkowujemy P. na dotowanie górnictwa węglowego na cele energetyczne i spalinowego transportu!

UP: Czy jest P. przeciwny ponoszeniu kosztów produkowania, budowania rzeczy nietrwałych, zbędnych, szkodliwych? P: Tak. UP: No to opodatkowujemy P. na ponoszenie tych kosztów!

UP: Czy jest P. przeciwny wpłacaniu 2 razy więcej do unijnej kasy, niż potem nam z niej zwracają? P: Tak. UP: No to opodatkowujemy P. na te wpłaty!

UP: Czy jest P. absolutnie przeciwny przymuszaniu do odbioru jakichkolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek tzw. reklam i absolutnie nigdy i nigdzie nie chce P. ich odbierać? P: Tak. UP: No to 5% z tego co P. zapłaci za usługi, towary będzie przeznaczane przez te firmy na przymuszanie, w tym m.in. P., do odbioru tzw. reklam!

UP: Czy miał P. wpływ na powstawanie długów za czasów P. pradziadka, dziadka, ojca, gdy jeszcze nie było P. na świecie? P: Nie. UP: No to opodatkowujemy P. na spłacanie tych długów, a przynajmniej od nich odsetek!

Itp., itd...
____________________________________________

W systemie racjonalnym m.in. takie rzeczy są wykluczone!
--------------------------------------------------------------------------------
www.racjonalnyrzad.pl - konstruktywna - przez nikogo merytorycznie, logicznie, etycznie niepodważona - alternatywa dla realizowania utopii; szkodzenia, niszczenia; destrukcji; pogrążania: RACJONALNY RZĄDZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 27-09-2013 22:17 przez Redaktor1966.

21-09-2013 - 17:33:15

PS
W utopijnych gospodarkach m.in. problemy wynikłe z jednej produkcji chce się rozwiązać za pomocą kolejnej produkcji (powstają efekty lawiny!)...
W utopi postępuje się absurdalnie, na odwrót, jedne problemy zastępuje się następnymi (powstają efekty lawiny!)...
Np. gdy ludzie chorują z powodu prokonsumpcyjnej produkcji, a więc wynikłych z tego skażeń, zatruć, to m.in. otwiera się kolejną skażającą, trującą produkcję medykamentów, sprzętu medycznego, a ponieważ tzw. lecznictwo również przyczynia się do skażeń, zatruć, zarażeń, zakażeń, uszkadzania genów, uodparniania się na tzw. leki mikrobów, no to się produkcję medykamentów, sprzętu medycznego zwiększa... A jak rosną wydatki na tzw. lecznictwo, no to rosną długi, bieda. A jak rosną długi, bieda, no to przybywa chorych...
Woda jest skażona, no to m.in. produkuje się butelki i nalewa do nich wody, a następnie sprzedaje. A ponieważ produkcja butelek, transport butelek z wodą, ich sprzedaż, wykorzystanie związane są z eksploatacją złóż, spalaniem ropy, wytwarzaniem śmieci, a więc skażaniem, truciem, no to skażanie, trucie rośnie, a skoro skażenie, trucie rośnie, no to produkuje się jeszcze więcej butelek...
Gdy rabuje się surowce, to ich szybko ubywa, jak ich szybko ubywa, no to rośnie ich cena, jak rośnie ich cena, to wszystko drożeje, jak wszystko drożeje, no to rosną wydatki, długi, bieda, a jak rosną wydatki, długi, bieda, no to m.in. jeszcze szybciej rabuje się surowce...
Do tego dodajmy wypadki samochodowe, wojny o surowce. Itp., itd. W efekcie rosną też wydatki, długi, bieda, no to pożycza się jeszcze więcej pieniędzy, a jak pożycza się jeszcze więcej pieniędzy, to jeszcze bardziej rosną długi, bieda... Jak rosną długi, bieda, no to m.in. zwiększa się liczbę msc tzw. pracy, żeby wzrósł PKB, a jak zwiększa się liczbę msc tzw. pracy, no to rośnie tempo rabowania surowców, skażanie, trucie, dopłaty, dotacje, wydatki na tego skutki/długi, bieda...
A jak rośnie ilość i wielkość problemów, no to m.in. zwiększa się wydatki, a gdy rosną wydatki, no to rosną długi, bieda i z tego powodu zwiększają się i powstają kolejne problemy. Gdy zwiększają i pojawiają się kolejne problemy, no to się je jeszcze bardziej zwiększa, zastępuje następnymi problemami...


Nim projekt jest bardziej racjonalny, tym są mniejsze szanse jego realizacji...
PS
Nim propozycja będzie bardziej absurdalna, szkodliwa, tym z większą ochotą, uporem będzie realizowana, np.:
- spalmy całą ropę i węgiel, zużyjmy wszystkie surowce, zróbmy jak najwięcej-/przeróbmy wszystko na śmieci, skaźmy powietrze, ziemie, wody, wytnijmy jak najwięcej lasów, zabetonujmy i zaasfaltujmy jak największą powierzchnię Ziemi, zniszczmy przyrodę...
- dbajmy, kosztem ludzi zdrowych, wartościowych, przyrody, przyszłych pokoleń, w tym by się rozmnażali, zarażali zdrowych, o ludzi chorych, upośledzonych, zdegenerowanych...
- w razie konfliktu, bezpośredniego, pośredniego szkodzenia ludziom normalnym, zdrowym, wartościowym, pożytecznym przez psychopatów, debili, osobniki psychicznie chore, umysłowo upośledzone, bezpośrednio, pośrednio szkodliwe, brońmy, stawajmy po stronie tych ostatnich, jednocześnie ich demoralizując, wypaczając, wynaturzając ucząc ich m.in. w ten sposób, że mają takie prawo, rację, bezkarności, rozbestwiajmy, zachęcajmy ich do jak najwszechstronniejszego i jak najintensywniejszego szkodzenia, niszczenia; pogrążania swoich ofiar, w tym m.in. po to, by m.in. ludzi chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i do tego się przyczyniających naśladowców przybywało...
- zarażajmy się; zdemoralizujmy, wypaczmy; pogrążmy jak najwięcej ludzi; trujmy się, innych nikotyną, alkoholem, narkotykami, szkodliwą żywnością, niezdrowym odżywianiem, przekazem z radia, telewizji, (tzw.) reklamami, powtarzactwem - gdzie się da; uzależniajmy się od trucizn; uszkadzajmy geny...
- propagujmy, wpajajmy nierozwijający, konstruktywny racjonalizm, tylko ogłupiającą, uzależniającą, destrukcyjną, pogrążającą religijność...
- obniżajmy potencjał; zdegenerujmy wszystkich ludzi, nasz gatunek...
- nazywajmy sprawy na odwrót: szkodzenie nazywajmy pomaganiem; czynienie zła – czynieniem dobra (np. upierajmy się, że trując nikotyną innych mamy rację, a broniących się przed tym, smrodem, stresem, o tym myśleniem, uczeniem się takiego traktowania własnego, innych zdrowia, potencjału, życia, nałogiem, wydatkami, problemami, nazywajmy ludźmi nienormalnymi, złymi, i uważajmy ich za winnych. Uzależnienie, bezpośrednio, pośrednio uczenie tego, wciąganie w to następnych (przecież tak zostali nauczeni uczący, wciągający w to następnych...), od trucizn, nikotyny, narkotyków, alkoholu, szkodliwych artykułów spożywczych, szkodliwie przyrządzonych dań, związane z tym wydatki, choroby, z predyspozycjami do trucia się, uzależnione, chorowite, chore, upośledzone, debilne, psychopatyczne dzieci; społeczeństwo; degenerację; bezmyślność, głupotę, przestępczość, nieszczęścia, bestialstwo, cierpienia, tragedie, potworności, wydatki, długi, biedę, problemy, straty, nazywajmy wolnością (prawem do decydowania o sobie)...
- nie słuchajmy, nie wspierajmy ludzi mądrych, prawych, o pozytywnym potencjale, konstruktywnych, wybitnych, za to słuchajmy, wspierajmy, wybierajmy psychopatów, debili; kanalie (pdk)...
- destrukcyjną dyktaturę pdk »Dzięki nielegalnemu przeznaczaniu państwowych pieniędzy na kampanie wyborcze. Mimo nierealizowania zobowiązań wyborczych. Dzięki opanowanym mediom, współpracującym... z nimi właścicielom i pracownikom mediów; ogłupianiu, manipulowaniu, wykorzystywaniu swoich ofiar (widzów/obywateli)/poparciu ludzi niemyślących; nierozumiejących; nieświadomych. Dzięki wykorzystywaniu faktu, że znaczna część ludzi, w sposób nieuświadomiony/uświadomiony, chce tracić, przegrywać, by cierpieć, a część chce, by to spotykało innych, a są i tacy, którzy preferują jedno i drugie. Dzięki przyczynianiu do niszczenia ludzi o wysokim pozytywnym potencjale, świadomych, za pośrednictwem przekazu z mediów*. Dzięki zmilczaniu ludzi o wysokim pozytywnym potencjale, wartościowych, wybitnych. Dzięki negatywnej selekcji do pełnienia ważnych stanowisk. Dzięki kooperującym... z nimi fabrykantom, finansistom, bankierom. Dzięki opłacaniu-przekupywaniu kast-wyborców: urzędników, górników, rolników (i jeszcze przez kilkanaście lat członków katolickiej org. (tzw.) religijnej...)« nazywajmy praworządnym rządem...
- kierowanie się głosem, w tym jej psychopatycznej, autodestrukcyjnej, destrukcyjnej części, większości, kast, a nie racjonalnymi argumentami, rozsądkiem, nazywajmy postępowaniem normalnym, mądrym, słusznym)...
- realizujmy utopie...
- realizujmy samozagładę...
- itp., itd...!

Tak więc te fakty obnażają, a więc i całkowicie dyskredytują kierowanie się głosem większości, demokrację!


Niewiedza, nierozumienie i wynikłe z tego zachowywanie się, postępowanie przynosi ogromne ilości szkód, strat, w postaci klęsk, katastrof, plag, przyczynia do krzywd, niesprawiedliwości, cierpień, nieszczęść, problemów. Itp. Stąd koniecznym jest edukowanie, uświadamianie ludzi.
Jednak nie można zwlekać z pozytywnymi działaniami do czasu naocznego... pojęcia skutków dotychczasowego postępowania (znaczna część ludzi nie wie i nie chce niczego wiedzieć, rozumieć...!), więc trzeba konstruktywnie działać również w brew większości (...) – to obowiązek ludzi świadomych, odpowiedzialnych w wobec pozostałych, konieczność dla zachowania resztek życia, w tym naszego gatunku na Ziemi! Ludzie bezrozumni, nieposiadający odpowiedniej wiedzy, predyspozycji, zdolności, kierujący się emocjami, instynktem stadnym, wypaczeni, zdemoralizowani, zmanipulowani, krótkowzroczni, egoistyczni, nieświadomi, nieodpowiedzialni, nie mogą mieć wpływu na podejmowanie, decydujących o losie innych, decyzji!
Do tego trzeba też dodać fakt, iż znaczna część ludzi nieświadomie cierpi na syndrom autodestrukcji, przegrywającego (niby chce dla siebie dobrze, ale wszystko robi tak, by było źle, by przeżywać towarzyszące temu silne, negatywne emocje). A objawia się to np. hazardem, nikotynowym, alkoholowym, narkotykowym, żywieniowym degeneractwem, unikaniem pożytecznych informacji, rozsądnego myślenia; rozumienia, wiedzy, osiągania wyższego poziomu świadomości, a wystawianiem swojego umysłu na destrukcyjne oddziaływanie psychopatów, debili; kanalii (pdk) pracujących, występujących w mediach*, i w efekcie m.in. dokonywaniem, jako wyborca, złych wyborów, z tego skutkami. Czyli chcą cierpieć, przegrywać, tracić; źle nawet dla siebie! A znaczna część populacji ludzkiej jest jeszcze psychopatyczna, czyli chce tego dla innych! Są też osobniki, które chcą źle zarówno dla siebie jak i dla innych!

*Jeśli wystawia się na, wizualne, dźwiękowe, w tym werbalne, oddziaływanie osobnika (wtedy się o nim, tym co robi myśli, nieświadomie to analizuje, koduje) o niskim, niekorzystnym, negatywnym, szkodliwym, potencjale, to dochodzi, w mniejszym bądź większym stopniu, do synchronizacji własnego z jego umysłem, składnikami jego osobowości, afirmacją, emanacją, z tego skutkami, w tym przekazywania tego następnym osobom (tak m.in. rozprzestrzenia się nikotynizm, alkoholizm, narkomania, religijność, żebractwo (nie zawsze uliczne, bo np. roszczeniowe od państwa), uciążliwe tiki, nawyki; zachowania, w tym np. wydawanie, powodowanie dźwięków, napastowanie wzrokiem, postępowanie, choroby umysłowe)!

21-09-2013 - 21:53:40

Jeśli moje materiały (np. wysłanie do nich linku) nie przyniosły pozytywnego efektu:
O w pełni świadomym szkodzeniu, niszczeniu, pogrążaniu anormalnym przekazem, i anormalnym przymuszaniem do jego odbioru, czyli o przemocy na umysłach, psychice, zdrowiu!
[www.wolnyswiat.pl]

Przedstawiam inny sposób, jak m.in. się, innych bronić przed szkodzeniem świetlnym zmieniającym się (np. migającym, przewijanym) przekazem:
- można kupić silne czerwone lampy stroboskopowe LED na 12V/230V i umieścić je na przeciwko firmowych i prywatnych okien reklamowych oprawców (jeśli będą używane z większej odległości, to należy je włożyć do (najlepiej czarnej) rury, czy innej obudowy, by raziły w oczy kierunkowo/tylko reklamowych oprawców). A do tego należy dodać wyjaśniająco/uświadamiającą ulotkę o poniżej zamieszczonej treści.

- można kupić bądź przygotować b. silnie rażącą w oczy tablicę świetlną z czerwonymi diodami świecącymi i odpowiednim/i hasłem/ami.


Plakat w formacie minimum A3, oraz 2-ga wersja w formacie A4, 2-stronnie do przekazania dręczycielom:


NIE UŻYWAJ ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIETLNEGO PRZEKAZU (np. migającego, przewijającego się)!! Daj ludziom normalnie, spokojnie, bez stresów, problemów korzystać z wspólnej publicznej przestrzeni (wtedy m.in. możesz liczyć na pozytywny, zamiast na negatywny, rewanż)!! Nie przymuszaj do odbioru znanego, niepotrzebnego, niechcianego, szkodliwego przekazu!! Poza tym nie jesteś u siebie, sam/a, tutaj nie jest dyskoteka!!; nie raź w oczy!!; nie uszkadzaj wzroku!!; nie zaśmiecaj, nie zatruwaj umysłów!!; nie ogłupiaj!!; nie denerwuj, nie irytuj!!; nie uwrażliwiaj!!; nie uszkadzaj psychik!!; nie naśladuj i nie dawaj złego przykładu!!; nie czyń precedensu!!; nie przyczyniaj się do powstawania wszechstronnie efektu lawin, co dotyczy m.in. treści, formy, sposobu, ilości msc emisji!!; nie demoralizuj, nie wypaczaj!!; nie stosuj przemocy!!; nie terroryzuj!!; nie wynaturzaj ludzi!!; nie szkodź!!; nie czyń krzywdy!! [Aktualizacja: 09.2013 r.]

Na wyświetlaczu powinna być zamieszczona wyłącznie stała informacja o rodzaju i ew. o godzinach i dniach działalności! Pozostałe informacje, również nieruchome, powinny być widoczne na witrynie firmy!

APEL DO POTENCJALNYCH KLIENTÓW Proszę nie korzystać z oferty aspołecznych, antyludzkich osobników!! – dzięki temu skala takiego postępowania jak ich, zamiast rosnąć, zacznie maleć.


Miliony ludzi powinno tysiące propozycji, tysiące razy rocznie mieć kodowane w umyśle, o tym pamiętać, mieć zaśmiecany, zatruwany umysł, uwrażliwianą, upośledzaną, uszkadzaną psychikę, bo 1-dna osoba na tysiące skorzysta z oferty, i jak będzie potrzebować skontaktować się z producentem, to przeczyta nazwę firmy na produkcie albo jego opakowaniu bądź na dołączonej do niego ulotce, broszurce, dokumencie, spyta się w sklepie, znajdzie w internecie, itp.

Ludzie instynktownie/nieświadomie, świadomie zwracają, skupiają uwagę, koncentrują się na tym, co najsilniej na nich oddziałuje.
Proszę się zastanowić, czy powinny to być wydawane, powodowane przez P. dźwięki, hałasy, P. przekaz, np. w formie werbalnej, pozawerbalnej, pisemnej, tzw. reklamowy (w tym w takim msu, w takiej formie (np. migając, przewijając teksty, zmieniając obrazki, akcentując przekaz zmianą tła, dźwiękiem; w kółko to samo; wymuszając tego odbiór tysiące razy, przez tysiące dni, przez tysiące tych samych ludzi, z których w ponad 99% przypadków ten przekaz nie dotyczy (bo m.in.: już o tym wiedzą, bo tego w ogóle nie potrzebują, a jak potrzebują, to inny rodzaj, bo potrzebują b. rzadko i tylko wówczas ich to interesuje, bo ktoś inny o tego kupnie decyduje (bo np. się na tym zna), bo już coś takiego mają, bo z tej oferty nie skorzystają, gdyż są lojalni wobec innego oferenta, bo ich na to nie stać, bo nie mogą tego używać, bo nie chcą czegoś takiego używać, bo nie kupują u natrętów, debili/ek, psychopatów/ek, itp., itd.), którzy są przymuszani do odbioru podobnego przekazu w tysiącach innych publicznych msc, w tym m.in. przy kasach biletowych, w publicznych pojazdach, na ulicach, w sklepach, w kinach, jak również z radia, telewizji, z telefonu, w internecie), o takiej treści, odbierany właśnie przez tych ludzi, z takimi skutkami, konsekwencjami, za taką cenę i dlaczego przemoc reklamowa jest coraz powszechniejsza (a zaczęło się to, jak zwykle, od jednej osoby, a obecnie czynią tak miliony...), odbywa się coraz wszechstronniej, coraz bardziej drastycznie, bezwzględnie, mimo, że to jest b. szkodliwe, w tym m.in. antyspołeczne, antyludzkie, złe, i nie ma sensu, w tym nawet zgodnego z intencjami agresorów-destruktorów, w tym m.in. z powodu tego unikania, braku reakcji ofiar, na co reaguje się coraz większą przemocą reklamową, na co odpowiedzią jest coraz większe tego unikanie, mniejsza reakcja...), P. żywieniowe, lekowe, nikotynowe, alkoholowe, narkotykowe, radiowe, telewizyjne, religijne degeneractwo, P. wiara w partie, polityków, ich obietnice, propagowany przez nich, którego są beneficjentami, system, z powodu wystawiania się na przekaz z radia, telewizji, w tym ich popleczników i ich samych; na podstawie ich medialnego wizerunku, w wyniku ulegania propagandzie, manipulacji, w konsekwencji prania mózgu, z powodu kierowania się naśladownictwem, ulegania instynktowi stadnemu, P. fizjonomia, P. wzrok, P. mimika, czy powinna to być napastliwość, takie zachowanie, postępowanie, działania, przemoc, agresja, anormalność, z P. interakcje – czy to tacy ludzie, o takich predyspozycjach, w takim stanie, o takim poziomie powinni się eksponować, dokonywać przekazu; wpływać na innych, w tym wywoływać synchronizację umysłów, psychik z swoim umysłem, psychiką, czy to takie informacje, wzorce, skutki, konsekwencje powinny być przekazywane, powielane, rozpowszechniane, ponoszone...

Terroryzowanie przemocą reklamową nie ma ekonomicznego sensu, nie jest w żaden sposób dla nikogo korzystne, zawsze było, jest i będzie szkodliwe, niszczące, pogrążające, złe!!
BO:
- to zlecający, przygotowujący, realizujący czynią to za pieniądze swych ofiar (5% przychodu od klientów można przeznaczyć na tzw. reklamy). Poza tym, tylko niewielka część z tych pieniędzy przeznaczana jest na np. tzw. sponsoring („sponsor” wmawia swym ofiarom, że np. coś funduje, opłaca, utrzymuje, a przecież robi to za część, w tym po opłaceniu pośredników, realizatorów, otrzymanych pieniędzy od swoich klientów...).
- cokolwiek wymyślą, zrobią wypłocinoreklamodawcy, to samo zrobi konkurencja, więc na jedno wyjdzie,
- cokolwiek wymyślą, zrobią wypłocinoreklamodawcy, ich ofiary będą się przed tym bronić, nie będą na to reagować,
- odbiorcy wizualnych, dźwiękowych - reklamowych śmieci, trucizn, powtarzactwa, jazgotu, rzępolenia muzycznego, a m.in. lekarze, politycy, wykładowcy, naukowcy, wynalazcy, prawnicy, rodzice, dzieci nie powinni być prześladowani, dręczeni; zestresowani, wyczerpani, wściekli, mieć wstręty, urazy, uwrażliwioną, uszkodzoną psychikę, być upośledzeni, chorzy psychicznie, psychopatyczni, nienormalni, głupi, debilni, zdemoralizowani, wypaczeni, wynaturzeni, tylko być w jak najlepszym stanie, w tym w takiej formie, a m.in. otrzymywać i dawać właściwe przykłady, w tym takie informacje, być normalni, zdrowi, inteligentni, prawi, mieć energię, zapał, być konstruktywni!; pozytywny potencjał powinien być nie zmniejszany, tylko zwiększany; powinno osiągać się efekt nie negatywnych, tylko pozytywnych lawin!

O czym wy - winni za to co się dzieje od strony prawnej i tego realizatorzy - skurwysyny, kanalie, bestie doskonale wiecie!
I tak jest ze wszystkim, w tym z prokreacją, tzw. lecznictwem, tzw. edukacją, ekonomią, gospodarką, w tym z tzw. pracą, w tym z produkcją, polityką!!

Dlaczego nie wolno źle zachowywać się, postępować, działać: bo, odpowiednio, nie jest P. u siebie, sam/a, bo przyczynia się P. do skupiania, koncentrowania na tym, co P. robi (np. na wydawanych, powodowanych dźwiękach, hałasach, przekazie werbalnym, mimicznym, w tym wzrokowym, np. za sprawą napastowania wzrokiem, na P. nikotynowym, alkoholowym, narkotykowym, radiowym, telewizyjnym, proreligijnym, propartyjnym degeneractwie), na P. uwagi, co powoduje o tym myślenie, zajmowanie się tym, tego skutkami, zamiast innymi, ważnymi sprawami, co wywołuje synchronizowanie umysłów tego ofiar z debilami, psychopatami, osobnikami anormalnymi, chorymi, antyludzkimi, aspołecznymi, bo przymusza P. do ponoszenia negatywnych skutków swojego zachowania, postępowania, działań przez innych, bo czyni P. precedens, demoralizuje, wypacza, uczy tego innych, a więc przyczynia się do tego rozpowszechniania, bo prowokuje P. do obrony, scysji, dyskusji, kłótni, bijatyki, bo. powoduje P. interwencję policji, angażuje prokuratury, sądy, bo P. irytuje, stresuje, wnerwia, wkurwia, bo przyczynia się P. do uwrażliwienia; chorób; uszkodzeń genów; obniżenia potencjałów, bo przyczynia się P. do cierpień, nieszczęść, tragedii; bo powoduje P. problemy, szkody, straty; bo P. pogrąża!!!

Wyjaśniające, uświadamiające teksty, zakazy, itp. przygotowuje się dla psychopatów, debili i ich zdemoralizowanych, wypaczonych ofiar, by pozostali ludzie mieli na co się powołać, gdy wszystko inne zawiedzie (normalni, inteligentni ludzie nie potrzebują się z nimi zapoznawać, by postępować rozumnie, a więc normalnie, etycznie, czyli i prospołecznie, a zatem jednocześnie odpowiedzialnie)!
Pozytywne zachowanie, postępowanie, działania przyniosą, dzięki tego naśladowaniu, uczeniu, rozpowszechnianiu, osiągnięciu efektu pozytywnej lawiny, pozytywne efekty, a negatywne przyniosą negatywne skutki, konsekwencje, więc nie wolno ani sobie, ani innym w jakikolwiek sposób szkodzić, bo wówczas osiąga się efekt negatywnej lawiny!
Dbajmy o siebie m.in. dbając o innych (...).
Inteligentni, normalni, mądrzy, rozsądni, wrażliwi, etyczni, ludzie są wstanie przewidzieć skutki postępowania; wyciągają rozsądne, konstruktywne, całościowo przemyślane, wnioski, i jeśli coś czynią, to po to, by osiągnąć tego pozytywne, a nie negatywne efekty.
„To moja sprawa, czy i jak się truję!” Czy dla ciebie nie będzie miało, m.in. zdrowotno-psychiczno-ekonomicznego, znaczenia, że tacy jak ty, trujący się, demoralizujący, wypaczający, uczący, pośrednio, bezpośrednio, tego następnych (przecież ciebie do twojego stanu też ktoś właśnie tak doprowadził...), »inni«; społeczeństwo będzie chore, głupie, nienormalne, pośrednio, bezpośrednio złe...
ZASTANÓW SIĘ, JAKI JEST TWÓJ WPŁYW, WKŁAD W OTOCZENIE, ŚWIAT; GENY; POTENCJAŁ; RZECZYWISTOŚĆ. PAMIĘTAJ O SPRZĘŻENIU ZWROTNYM. Dzisiaj Ty nie przejmujesz się że czynisz komuś krzywdę (lekceważysz, okazujesz obojętność, nieczułość, pogardę, kierujesz, krótkowzrocznie, swoim egoizmem, jesteś destrukcyjnie uparty/a, bezwzględny/a; uszkadzasz, w tym tego nieświadomych osób, psychikę, wypaczasz umysł, demoralizujesz swoim aspołecznym postępowaniem; degradujesz, degenerujesz; uszkadzasz geny; obniżasz potencjał, uczysz takiego postępowania, rozprzestrzeniasz takie traktowanie samopoczucia, zdrowia, intelektu, wspólnego interesu, dobra; nieświadomie, świadomie, w sposób nieuświadomiony, uświadomiony programujesz swój, innych umysł na destrukcję), szkodzisz (przyczyniasz do problemów, szkód, strat); pogrążasz » jutro Ktoś nie przejmuje się że tobie szkodzi »» pojutrze Nikt nie przejmuje się nikim ani niczym »»» po pojutrze nie ma kto; nie ma kim, ani czym się przejmować...
Dzięki temu co robisz, czynisz, świat może być gorszy bądź lepszy (to inwestycja). Możesz więc tracić bądź zyskiwać. Wolnyswiat.pl


Do pokazywania klientom (b. duża czcionka, A4, 2-stronnie, laminowanie):

Apel do potencjalnych klientów

PRZYMUŚMY ICH EKONOMICZNIE, BY ZAPRZESTALI UŻYWANIA ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIETLNEGO PRZEKAZU (np. migającego, przewijającego się)!! By dali ludziom normalnie, spokojnie, bez stresów, problemów korzystać z wspólnej publicznej przestrzeni (wtedy m.in. mogą liczyć na pozytywny, zamiast na negatywny, rewanż)!! By nie przymuszali do odbioru znanego, niepotrzebnego, niechcianego, szkodliwego przekazu!! Bo nie są tutaj u siebie, sami, tutaj nie jest dyskoteka!!; by nie razili w oczy!!; nie uszkadzali wzroku!!; nie zaśmiecali!!; nie zatruwali umysłów!!; nie ogłupiali!; nie denerwowali, nie irytowali!!; nie uwrażliwiali!!; nie uszkadzali psychik!!; nie naśladowali i nie dawali złego przykładu!!; nie czynili precedensu!!; nie przyczyniali się do powstawania wszechstronnie efektu lawin, co dotyczy m.in. treści, formy, sposobu, ilości msc emisji!!; nie demoralizowali, nie wypaczali!!; nie stosowali przemocy, nie terroryzowali!!; nie wynaturzali ludzi!!; nie szkodzili!!; nie czynili krzywdy!!
[Aktualizacja: 09.2013 r.]

Proszę więc nie korzystać z oferty aspołecznych, antyludzkich osobników!! – dzięki temu skala takiego postępowania jak ich, zamiast rosnąć, zacznie maleć.

W przypadku rezygnacji z skorzystania z oferty, a więc z wspierania osobników bezwzględnych, zajmujących się szkodzeniem; wykazania się zrozumieniem, proludzką, prospołeczną postawą, która będzie naśladowana/rozpowszechniana, dziękuję w imieniu społeczeństwa, w tym dotychczasowych i niedoszłych przyszłych ofiar takich osobników, gratuluję odpowiedzialności, godnej naśladowania postawy, co jest także, bezpośrednio i pośrednio, także w P. interesie (w przypadku jakiejś P. konstruktywnej inicjatywy może P. liczyć na wsparcie/rewanż)!

Na wyświetlaczu powinna być zamieszczona wyłącznie stała informacja o rodzaju i ew. o godzinach i dniach działalności! Pozostałe informacje, również nieruchome, powinny być widoczne na witrynie firmy!
Wolnyswiat.pl


Jeszcze co do tematu obrony przed świetlnym przekazem

Lampy drogowe

lamp* drogow* czerwon*
[drog-znak.com.pl]

[www.sklepdrogowy.pl]

[polradkom.pl]

[www.pwgamet.com]

[www.elmexbhp.pl]

[www.nopex.com.pl]

[www.planeta-sklepy.pl]

[www.pzmwimet.pl]


Lampy stroboskopowe LED czerwone 12V
Lamp* stroboskopow* LED czerwon* 12V
[protech-micro.pl]

[www.masterled.pl]

[jme.com.pl]


Jak doraźnie można spróbować obronić się przed szkodzącymi dźwiękami sąsiadami.
Otóż w tym celu należy nagrać te dźwięki (jeśli jest to radio, telewizor – to najbardziej nieprzyjemne fragmenty, czyli tzw. reklamy. Szczekanie, wycie, skowyczenie, zawodzenie psa/ów, gwizdanie, stukanie, muzykę - w kółko najgorsze fragmenty, alkoholową libację, itp.), następnie należy podłączyć przystawiony do ściany głośnik, który należy umieścić po jej środku i solidnie go obłożyć materiałem tłumiącym dźwięki, by ich nie słyszeli inni sąsiedzi. W przypadku sąsiadów nie zza ściany zastosowany głośnik musi być okrągły i trzeba go umieścić w rurze (np. hydraulicznej), którą trzeba zaślepić z jednej strony, po czym nasunąć na nią i na zaślepienie miękką otulinę i włożyć do jeszcze jednej zaślepionej z tej samej strony i obłożonej miękką otuliną rury– tak przygotowane działo dźwiękowe należy wycelować w dźwiękowych dręczycieli. – Po czym należy włączyć funkcję samoczynnego powtarzania odtwarzania nagrania i... start, a następnie najlepiej wyjść na cały dzień. Przy czym zasilanie odtwarzacza należy podłączyć do programatora załączającego prąd między godziną 6.05 a 21.55 – wówczas nie zakłócamy ciszy nocnej* i nie wytwarzamy żadnych dźwięków – tylko odtwarzamy te, które wydaje, powoduje sąsiad, a są słyszalne u nas... Warto jeszcze zastosować uświadamiająco-obronną ulotkę.

*W normalnym kraju cisza obowiązywałaby 24 godziny na dobę wszystkich i wszędzie, chyba że dźwięki nie byłyby słyszalne poza lokalem, w tym za ścianami.

M.IN. ZACHOWANIA, POSTĘPOWANIE, ZDROWIE
[www.wolnyswiat.pl]

ULOTKI DO DRUKU (skrócone, uproszczone)(jw.)
[www.wolnyswiat.pl]Zmieniany 4 raz(y). Ostatnia zmiana 28-09-2013 20:55 przez Redaktor1966.

21-09-2013 - 21:56:56

Eskalacji destrukcji ciąg dalszy...

Kolejne niedopatrzenie zostanie naprawione – tyle milionów młodych ludzi ustrzegło się tego dodatkowego prania mózgów (oprócz że na tzw. katechezie, w szkole, za pośrednictwem radia, telewizji, emiterów tzw. reklam w msh publicznych, w internecie), codziennego i całodziennego oddziaływania osobników upośledzonych psychicznie, niedorozwiniętych umysłowo, psychopatycznych, debilnych - zarówno ze strony współodbywających tzw. służbę wojskową, jak i ze strony przełożonych, teraz może się to zmienić...


www.o2.pl / www.sfora.pl | 18.09.2013 r.
Wróci pobór do wojska? Wiceszef MON: To konieczność
To potrzebne i w dodatku możliwe - tak o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej mówi wiceminister obrony narodowej, gen. Waldemar Skrzypczak.

Generał uważa likwidację obowiązkowego poboru i powołanie Narodowych Sił Zbrojnych za błąd. Jego zdaniem braki w liczbie rezerwistów na skutek decyzji z 2008 roku można nadrobić w ciągu 6-7 lat wprowadzając nowy system szkolenia wojskowego.
Gen. Bogusław Pacek, rektor Akademii Obrony Narodowej i doradca szefa MON zdradza, że na polecenie ministra Siemoniaka zrobili audyt i pracują nad reformą - zauważa dziennik.pl.
Wojskowi nie ujawniają szczegółów i zastrzegają, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Padają też różne okresy trwania służby: 4, 9 i 12 miesięcy.
Autor: AJ
[wiadomosci.dziennik.pl]...


www.o2.pl | www.o2.pl | Środa [25.03.2009 r. /www.slawni-wegetarianie.free.pl
Coraz więcej ludzi odmawia odbycia zasadniczej służby wojskowej. Przymusowa służba w armii charakterystyczna jest dla społeczeństw totalitarnych, i służy „praniu mózgów” młodzieży, przyzwyczajeniu do bezkrytycznej akceptacji rozkazów, wykształcenia nawyku „ślepego posłuszeństwa” i oducza samodzielności myślenia i ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania i czyny.
„Silna armia” to stałe zagrożenie próbą rozwiązania konfliktów i sporów przy pomocy siły, i zniszczenia przez polityków czy przez ugrupowania polityczne dążące do władzy.


21.09.2013 r.

Do Kancelarii Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej

W SPRAWIE POMYSŁU PRZEWRÓCENIA POWSZECHNEJ/OBOWIĄZKOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Ludzi należy traktować, chronić według wartości

Kolejnym argumentem przed jednakowym, bezmyślnym traktowaniem wszystkich jest FAKT, iż niektórzy mają wyjątkowe walory: zdrowotne, umysłowe, w tym intelektualne, prospołeczne, urodę, co zaoferować społeczeństwu, przekazać potomstwu – więc takich ludzi należy chronić przed obcowaniem z debilami, psychopatami m.in. w wojsku, oraz utratą, w tym genetycznego, potencjału w razie wojny!

W zbiorowiskach ludzkich, a w szczególności w warunkach częściowego, całkowitego odizolowania, odbywa się m.in. negatywna selekcja rozpowszechnianych, bezpośrednio, pośrednio, wpajanych, wyznawanych, naśladowanych, przestrzeganych wartości, zasad, praw, ludzi. A więc dominują w takich warunkach osobniki debilne, psychopatyczne; aspołeczne, antyludzkie, a osoby inteligentne, pozytywne, wartościowe, a najczęściej jeszcze wrażliwe, czyli dużo szybciej, dużo bardziej i dużo dłużej przeżywające negatywne przejścia są prześladowane, niszczone; pogrążane! Więc takie osoby zamiast być wspierane, rozwijane, pozytywnie wykorzystywane są wystawiane na pastwę opisanych osobników, z tego skutkami, konsekwencjami, w tym stratami.
Dlatego apeluję, by pobór do wojska był dobrowolny, by chronić to, co jest wartościowe, cenne!


(TZW.) SŁUŻBA WOJSKOWA (PÓKI ISTNIEJE)
[www.wolnyswiat.pl]

22-09-2013 - 19:58:56

Najnowsza wersja powyżej:Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 25-09-2013 22:57 przez Redaktor1966.

22-09-2013 - 20:58:08

www.o2.pl / www.sfora.pl | Czwartek 25.10.2012
STADION NARODOWY JESZCZE DROŻSZY! TYLE TRZEBA DOŁOŻYĆ
Naprawa bubli kosztuje.
Ministerstwo Sportu musi wydać na dokończenie Stadionu Narodowego prawie 34 miliony złotych. I to nie koniec wydatków - informuje „Rzeczpospolita”.

Wygląda na to, że Stadion Narodowy kosztować będzie nas więcej niż 2 mld zł (pierwotny kontrakt opiewał na 1,2 mld zł). Okazuje się, że konieczne są poprawki usterek i dodatkowe wyposażenie.
Lista wydatków jest długa. Od wykończenia sal wystawienniczych i konferencyjnych na wynajem czy restauracji przez system do sprzedaży biletów, aż po urządzenia sterujące klimatyzacją.
Dodatkowy kłopot to koszty utrzymania stadionu. Podawana przez Narodowe Centrum Sportu kwota 17 mln zł jest raczej zaniżona. Urzędnicy resortu sportu wyliczyli, że tylko podatek od nieruchomości to wydatek rzędu 15 mln zł.
Do tego koszty ekspertyz i obsługi prawnej NCS, które będzie się procesowało z Hydrobudową. To kolejne 4 mln zł rocznie, a więc dwa razy więcej niż dotychczas - zauważa dziennik.
Tymczasem Stadion Narodowy wciąż nie ma sponsora tytularnego, a firmy nie są zainteresowane podpisaniem umów na wynajmowanie pomieszczeń. | AJ

[www.rp.pl]

[aleksanderpinski.nowyekran.pl] | 20.12.2012
DRUZGOCĄCY RAPORT O FINANSACH STADIONU NARODOWEGO
Nowy zarządca Stadionu Narodowego przejmuje obiekt i podsumowuje prace poprzedników. Raport dotyczący wyników finansowych jest druzgocący - podaje bankier.pl.
Jeśli dobrze pójdzie, przyszły rok stadion zamknie stratą w wysokości niemal 22 milionów złotych.


Poprzedni zarządca nie znalazł sponsora tytularnego, który miał kupić nazwę stadionu, nie wynajął powierzchni komercyjnych. Znalazł się chętny na tylko jedną z ponad 60 luksusowych lóż. To powoduje, że stadion tonie w długach.

Więcej: [www.money.pl]

www.o2.pl / www.sfora.pl | 21.09.2013 r.
Aż tyle kosztują nas kibice. To setki milionów złotych
Prawie 2,5 mln policjantów zabezpieczało mecze piłki nożnej od 1999 roku. Kosztowało to 330 mln, a wydatki z roku na rok rosną - ujawnia „Rzeczpospolita”.

Dziesięć lat temu na obsługę meczów i eskortowanie kibiców płaciliśmy ok. 15 mln zł rocznie. W 2011 roku było to już 28 mln zł, a do końca sierpnia tego roku ponad 20 mln zł.
Z policyjnych statystyk wynika, że do zapewnienia bezpieczeństwa na meczach kierowana jest coraz większa liczba funkcjonariu­szy. W ciągu roku to wzrost o 30 proc.
O ile w 2011 roku mecze zabezpieczało 88 tys. policjantów, to w tym już 115 tys. - zauważa dziennik.
Autor: AJ
[www.rmf24.pl]...

Władze Portugalii muszą ostro zaciskać pasa, więc rzucają pomysł wyburzenia kilku stadionów. Za są ekonomiści i burmistrzowie miast. Bo utrzymanie aren kosztuje aż 1,2 miliona euro miesięcznie.
[gospodarka.dziennik.pl] | 2010-02-04

23-09-2013 - 22:30:19

Jeszcze co do: Aż tyle kosztują nas kibice. To setki milionów złotych
Prawie 2,5 mln policjantów zabezpieczało mecze piłki nożnej od 1999 roku. Kosztowało to 330 mln, a wydatki z roku na rok rosną - ujawnia „Rzeczpospolita”.


[Wg propagatorów zwiększania PKB, to dobrze, bo rośnie produkcja uposażenia, sprzętu dla policji... Też jest dobrze, że kibice i widzowie w tym czasie trują się nikotyną, alkoholem, siedzą, bo to, odpowiednio, zwiększa produkcję trucizn, leków, zapewnia pracę, w tym m.in. lekarzom, itp... Kolejny tego aspekt, to hodowanie szprycowników zwanych sportowcami, którzy są wzorcem dla pozostałych ludzi, oraz skutki, konsekwencje rozmnażania się przez nich...
Sport zawodowy powinien być zabroniony, a państwo powinno jedynie zapewniać msca do rekreacji, uprawianie sportu dla wszystkich. – red.]

24-09-2013 - 00:13:13

Najnowsza wersja powyżej:Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 25-09-2013 22:58 przez Redaktor1966.

27-09-2013 - 22:14:31

Do oswobodzenia Polski/Polaków od szkodzenia przekazem można wykorzystać odpowiednio wyposażony samochód typu busik:
- z obrotową i blokowaną na ustalonej pozycji wieżyczką z działem dźwiękowym (kierunkowo emitującym jazgot muzyczny, w kółko reklamy, nazwy stacji) i działem świetlnym (b. silne i migające, z regulacją skupienia wiązki źródło czerwonego i białego światła),

- na całej powierzchni boków z zamontowanymi najsilniejszymi na rynku wyświetlaczami LED emitującymi, migając, przewijając, odpowiednie hasła: NIE UŻYWAJ ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIETLNEGO PRZEKAZU (np. migającego, przewijającego się)!! Daj ludziom normalnie, spokojnie, bez stresów, problemów korzystać z wspólnej publicznej przestrzeni (wtedy m.in. możesz liczyć na pozytywny, zamiast na negatywny, rewanż)!! Nie przymuszaj do odbioru znanego, niepotrzebnego, niechcianego, szkodliwego przekazu!! Poza tym nie jesteś u siebie, sam/a, tutaj nie jest dyskoteka!!; nie raź w oczy!!; nie uszkadzaj wzroku!!; nie zaśmiecaj, nie zatruwaj umysłów!!; nie ogłupiaj!!; nie denerwuj, nie irytuj!!; nie uwrażliwiaj!!; nie uszkadzaj psychik!!; nie naśladuj i nie dawaj złego przykładu!!; nie czyń precedensu!!; nie przyczyniaj się do powstawania wszechstronnie efektu lawin, co dotyczy m.in. treści, formy, sposobu, ilości msc emisji!!; nie demoralizuj, nie wypaczaj!!; nie stosuj przemocy!!; nie terroryzuj!!; nie wynaturzaj ludzi!!; nie szkodź!!; nie czyń krzywdy!!

- z tyłu i z przodu plakaty z uświadamiającymi tekstami,

- i dodatkowo informacyjno-uświadamiająco-obronne ulotki umieszczone w osłoniętych przed deszczem pojemnikach.

- informacja i ulotki z podanymi danymi konta bankowego, z prośbą o wsparcie działalności, która jest w interesie ofiar psychopatów/ek, debili/ek,

Plus mój patronat medialny za pośrednictwem internetu: www.antyludzcy.pl , www.wolnyswiat.pl

Taki pojazd trzeba by było stawiać przed oknami szkodzących przekazem, i im się uświadamiająco odwdzięczać wykorzystując do tego działa i pozostały asortyment...Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 28-09-2013 20:53 przez Redaktor1966.

28-09-2013 - 19:56:08

29.09.2013 r.
Do wiadomości:
- osobników zajmujących się przymuszaniem do odbioru niechcianego przekazu,
- Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie,
- Urzędu m.st. Warszawy
- Komendy Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
- Komendy Policji m.st. Warszawy,
- Komendy Głównej Policji w Warszawie
- Posłów,
- Członków Rządu,
- Internatów/wiadomości publicznej, w tym w.w.
[Także na stronach państwowych w.w. organów jest, w dodatku niewyłączalny, ruchomy przekaz wizualny... - Jaki to właściwy, naśladowany i przekazywany, przykład...]

W sprawie przymuszania do odbioru wizualnego i dźwiękowego przekazu; łamania prawa, zasad korzystania z wspólnej publicznej przestrzeni; norm społecznych; w związku z tym, że triumfują, są bezkarni, jak zawsze, debile/ki i psychopaci/tki; że zwycięża, jak zawsze, zło; w związku z biernością w tej sprawie urzędników, straży miejskiej, policji, posłów, członków rządu; w związku z tym, że wszystkie inne środki, tzn. moja wieloletnia wszechstronnie uświadamiająca działalność jako redaktor internetowego pisma i jako internetowy publicysta na forach (ilość wejść na moje wątki zbliża się do 3 mln), pisma do wymienionych organów państwa, ulotki do parających się opisanym procederem osobników/czek zawiodły, i że jest coraz gorzej m.in. w tej sprawie...

Niniejszym oświadczam i jednocześnie informuję, ostrzegam, że od dnia dzisiejszego będą przekazywał osobnikom parającym się przymuszaniem do odbioru dźwiękowego i wizualnego przekazu następujące ostrzeżenie:

Jeśli nie zaprzestanie P., odpowiednio, używać głośników na zewnątrz lokalu, a w przypadku msc usług, handlu, w kinach w dni nieparzyste także wewnątrz lokalu, przymuszać do odbioru, w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu, wizualnego przekazu (np. migając nim, przewijając go), to podejmę bezpośrednie działania obronne z dniem 01.11.2013 r.:
- w pierwszej kolejności odetnę przewody elektryczne do źródła emisji (w razie konieczności główne zasilanie), a jeśli będzie to utrudnione, to zniszczę samo źródło emisji!
- jeśli to pierwsze zawiedzie, to w drugiej kolejności zniszczę samo źródło emisji!

Należy się więc liczyć z uszkodzeniami m.in. witryn, wystaw sklepowych i z tego skutkami, konsekwencjami!

Jednocześnie apeluję do społeczeństwa, by także - skutecznie - się broniło!
To, po pierwsze, wymusi zaprzestanie przymuszania do odbioru przekazu, a po drugie - wymusi wywiązywanie się z swoich obowiązków przez polityków, policjantów, straż miejską, urzędników; prawidłowe postępowanie członków społeczeństwa, którymi są także destrukcyjni adresaci, prawidłowe funkcjonowanie organów państwa.

WYJAŚNIENIA W SKRÓCIE


NIE UŻYWAJ ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIETLNEGO PRZEKAZU (np. migającego, przewijającego się)!! Daj ludziom normalnie, spokojnie, bez stresów, problemów korzystać z wspólnej publicznej przestrzeni (wtedy m.in. możesz liczyć na pozytywny, zamiast na negatywny, rewanż)!! Nie przymuszaj do odbioru znanego, niepotrzebnego, niechcianego, szkodliwego przekazu!! Poza tym nie jesteś u siebie, sam/a, tutaj nie jest dyskoteka!!; nie raź w oczy!!; nie uszkadzaj wzroku!!; nie zaśmiecaj, nie zatruwaj umysłów!!; nie ogłupiaj!!; nie denerwuj, nie irytuj!!; nie uwrażliwiaj!!; nie uszkadzaj psychik!!; nie naśladuj i nie dawaj złego przykładu!!; nie czyń precedensu!!; nie przyczyniaj się do powstawania wszechstronnie efektu lawin, co dotyczy m.in. treści, formy, sposobu, ilości msc emisji!!; nie demoralizuj, nie wypaczaj!!; nie stosuj przemocy, nie terroryzuj!!; nie wynaturzaj ludzi!!; nie szkodź!!; nie czyń krzywdy!! [Aktualizacja: 09.2013 r.]

Na wyświetlaczu powinna być zamieszczona wyłącznie stała informacja o rodzaju i ew. o godzinach i dniach działalności! Pozostałe informacje, również nieruchome, powinny być widoczne na witrynie firmy!

APEL DO POTENCJALNYCH KLIENTÓW Proszę nie korzystać z oferty aspołecznych, antyludzkich osobników!! – dzięki temu skala takiego postępowania jak ich, zamiast rosnąć, zacznie maleć.
Miliony ludzi powinno tysiące propozycji, tysiące razy rocznie mieć kodowane w umyśle, o tym pamiętać, mieć zaśmiecany, zatruwany umysł, uwrażliwianą, upośledzaną, uszkadzaną psychikę, bo 1-dna osoba na tysiące skorzysta z oferty, i jak będzie potrzebować skontaktować się z producentem, to przeczyta nazwę firmy na produkcie albo jego opakowaniu bądź na dołączonej do niego ulotce, broszurce, dokumencie, spyta się w sklepie, znajdzie w internecie, itp.

Ludzie instynktownie/nieświadomie, świadomie zwracają, skupiają uwagę, koncentrują się na tym, co najsilniej na nich oddziałuje. Proszę się zastanowić, czy powinny to być wydawane, powodowane przez P. dźwięki, hałasy, P. przekaz, np. w formie werbalnej, pozawerbalnej, pisemnej, tzw. reklamowy (w tym w takim msu, w takiej formie (np. migając, przewijając teksty, zmieniając obrazki, akcentując przekaz zmianą tła, dźwiękiem; w kółko to samo; wymuszając tego odbiór tysiące razy, przez tysiące dni, przez tysiące tych samych ludzi, z których w ponad 99% przypadków ten przekaz nie dotyczy (bo m.in.: już o tym wiedzą, bo tego w ogóle nie potrzebują, a jak potrzebują, to inny rodzaj, bo potrzebują b. rzadko i tylko wówczas ich to interesuje, bo ktoś inny o tego kupnie decyduje (bo np. się na tym zna), bo już coś takiego mają, bo z tej oferty nie skorzystają, gdyż są lojalni wobec innego oferenta, bo ich na to nie stać, bo nie mogą tego używać, bo nie chcą czegoś takiego używać, bo nie kupują u natrętów, debili/ek, psychopatów/ek, itp., itd.), którzy są przymuszani do odbioru podobnego przekazu w tysiącach innych publicznych msc, w tym m.in. przy kasach biletowych, w publicznych pojazdach, na ulicach, w sklepach, w kinach, jak również z radia, telewizji, z telefonu, w internecie), o takiej treści, odbierany właśnie przez tych ludzi, z takimi skutkami, konsekwencjami, za taką cenę i dlaczego przemoc reklamowa jest coraz powszechniejsza (a zaczęło się to, jak zwykle, od jednej osoby, a obecnie czynią tak miliony...), odbywa się coraz wszechstronniej, coraz bardziej drastycznie, bezwzględnie, mimo, że to jest b. szkodliwe, w tym m.in. antyspołeczne, antyludzkie, złe, i nie ma sensu, w tym nawet zgodnego z intencjami agresorów-destruktorów, w tym m.in. z powodu tego unikania, braku reakcji ofiar, na co reaguje się coraz większą przemocą reklamową, na co odpowiedzią jest coraz większe tego unikanie, mniejsza reakcja...), P. żywieniowe, lekowe, nikotynowe, alkoholowe, narkotykowe, radiowe, telewizyjne, religijne degeneractwo, P. wiara w partie, polityków, ich obietnice, propagowany przez nich, którego są beneficjentami, system, z powodu wystawiania się na przekaz z radia, telewizji, w tym ich popleczników i ich samych; na podstawie ich medialnego wizerunku, w wyniku ulegania propagandzie, manipulacji, w konsekwencji prania mózgu, z powodu kierowania się naśladownictwem, ulegania instynktowi stadnemu, P. fizjonomia, P. wzrok, P. mimika, czy powinna to być napastliwość, takie zachowanie, postępowanie, działania, przemoc, agresja, anormalność, z P. interakcje – czy to tacy ludzie, o takich predyspozycjach, w takim stanie, o takim poziomie powinni się eksponować, dokonywać przekazu; wpływać na innych, w tym wywoływać synchronizację umysłów, psychik z swoim umysłem, psychiką, czy to takie informacje, wzorce, skutki, konsekwencje powinny być przekazywane, powielane, rozpowszechniane, ponoszone...

Terroryzowanie przemocą reklamową nie ma ekonomicznego sensu, nie jest w żaden sposób dla nikogo korzystne, zawsze było, jest i będzie szkodliwe, niszczące, pogrążające, złe!! BO:
- to zlecający, przygotowujący, realizujący czynią to za pieniądze swych ofiar (5% przychodu od klientów można przeznaczyć na tzw. reklamy). Poza tym, tylko niewielka część z tych pieniędzy przeznaczana jest na np. tzw. sponsoring („sponsor” wmawia swym ofiarom, że np. coś funduje, opłaca, utrzymuje, a przecież robi to za część, w tym po opłaceniu pośredników, realizatorów, otrzymanych pieniędzy od swoich klientów...).
- cokolwiek wymyślą, zrobią wypłocinoreklamodawcy, to samo zrobi konkurencja, więc na jedno wyjdzie,
- cokolwiek wymyślą, zrobią wypłocinoreklamodawcy, ich ofiary będą się przed tym bronić, nie będą na to reagować,
- odbiorcy wizualnych, dźwiękowych - reklamowych śmieci, trucizn, powtarzactwa, jazgotu, rzępolenia muzycznego, a m.in. lekarze, politycy, wykładowcy, naukowcy, wynalazcy, prawnicy, rodzice, dzieci nie powinni być prześladowani, dręczeni; zestresowani, wyczerpani, wściekli, mieć wstręty, urazy, uwrażliwioną, uszkodzoną psychikę, być upośledzeni, chorzy psychicznie, psychopatyczni, nienormalni, głupi, debilni, zdemoralizowani, wypaczeni, wynaturzeni, tylko być w jak najlepszym stanie, w tym w takiej formie, a m.in. otrzymywać i dawać właściwe przykłady, w tym takie informacje, być normalni, zdrowi, inteligentni, prawi, mieć energię, zapał, być konstruktywni!; pozytywny potencjał powinien być nie zmniejszany, tylko zwiększany; powinno osiągać się efekt nie negatywnych, tylko pozytywnych lawin!
- O czym wy - winni za to co się dzieje od strony prawnej i tego realizatorzy - skurwysyny, kanalie, bestie doskonale wiecie!

I tak jest ze wszystkim, w tym z prokreacją, tzw. lecznictwem, tzw. edukacją, ekonomią, gospodarką, w tym z tzw. pracą, w tym z produkcją, polityką!!

Dlaczego nie wolno źle zachowywać się, postępować, działać: bo, odpowiednio, nie jest P. u siebie, sam/a, bo przyczynia się P. do skupiania, koncentrowania na tym, co P. robi (np. na wydawanych, powodowanych dźwiękach, hałasach, przekazie werbalnym, mimicznym, w tym wzrokowym, np. za sprawą napastowania wzrokiem, na P. nikotynowym, alkoholowym, narkotykowym, radiowym, telewizyjnym, proreligijnym, propartyjnym degeneractwie), na P. uwagi, co powoduje o tym myślenie, zajmowanie się tym, tego skutkami, zamiast innymi, ważnymi sprawami, co wywołuje synchronizowanie umysłów tego ofiar z debilami, psychopatami, osobnikami anormalnymi, chorymi, antyludzkimi, aspołecznymi, bo przymusza P. do ponoszenia negatywnych skutków swojego zachowania, postępowania, działań przez innych, bo czyni P. precedens, demoralizuje, wypacza, uczy tego innych, a więc przyczynia się do tego rozpowszechniania, bo prowokuje P. do obrony, scysji, dyskusji, kłótni, bijatyki, bo. powoduje P. interwencję policji, angażuje prokuratury, sądy, bo P. irytuje, stresuje, wnerwia, wkurwia, bo przyczynia się P. do uwrażliwienia; chorób; uszkodzeń genów; obniżenia potencjałów, bo przyczynia się P. do cierpień, nieszczęść, tragedii; bo powoduje P. problemy, szkody, straty; bo P. pogrąża!!!

Wyjaśniające, uświadamiające teksty, zakazy, itp. przygotowuje się dla psychopatów, debili i ich zdemoralizowanych, wypaczonych ofiar, by pozostali ludzie mieli na co się powołać, gdy wszystko inne zawiedzie (normalni, inteligentni ludzie nie potrzebują się z nimi zapoznawać, by postępować rozumnie, a więc normalnie, etycznie, czyli i prospołecznie, a zatem jednocześnie odpowiedzialnie)!
Pozytywne zachowanie, postępowanie, działania przyniosą, dzięki tego naśladowaniu, uczeniu, rozpowszechnianiu, osiągnięciu efektu pozytywnej lawiny, pozytywne efekty, a negatywne przyniosą negatywne skutki, konsekwencje, więc nie wolno ani sobie, ani innym w jakikolwiek sposób szkodzić, bo wówczas osiąga się efekt negatywnej lawiny!
Dbajmy o siebie m.in. dbając o innych (...).
Inteligentni, normalni, mądrzy, rozsądni, wrażliwi, etyczni, ludzie są wstanie przewidzieć skutki postępowania; wyciągają rozsądne, konstruktywne, całościowo przemyślane, wnioski, i jeśli coś czynią, to po to, by osiągnąć tego pozytywne, a nie negatywne efekty.
„To moja sprawa, czy i jak się truję!” Czy dla ciebie nie będzie miało, m.in. zdrowotno-psychiczno-ekonomicznego, znaczenia, że tacy jak ty, trujący się, demoralizujący, wypaczający, uczący, pośrednio, bezpośrednio, tego następnych (przecież ciebie do twojego stanu też ktoś właśnie tak doprowadził...), »inni«; społeczeństwo będzie chore, głupie, nienormalne, pośrednio, bezpośrednio złe...
ZASTANÓW SIĘ, JAKI JEST TWÓJ WPŁYW, WKŁAD W OTOCZENIE, ŚWIAT; GENY; POTENCJAŁ; RZECZYWISTOŚĆ. PAMIĘTAJ O SPRZĘŻENIU ZWROTNYM. Dzisiaj Ty nie przejmujesz się że czynisz komuś krzywdę (lekceważysz, okazujesz obojętność, nieczułość, pogardę, kierujesz, krótkowzrocznie, swoim egoizmem, jesteś destrukcyjnie uparty/a, bezwzględny/a; uszkadzasz, w tym tego nieświadomych osób, psychikę, wypaczasz umysł, demoralizujesz swoim aspołecznym postępowaniem; degradujesz, degenerujesz; uszkadzasz geny; obniżasz potencjał, uczysz takiego postępowania, rozprzestrzeniasz takie traktowanie samopoczucia, zdrowia, intelektu, wspólnego interesu, dobra; nieświadomie, świadomie, w sposób nieuświadomiony, uświadomiony programujesz swój, innych umysł na destrukcję), szkodzisz (przyczyniasz do problemów, szkód, strat); pogrążasz » jutro Ktoś nie przejmuje się że tobie szkodzi »» pojutrze Nikt nie przejmuje się nikim ani niczym »»» po pojutrze nie ma kto; nie ma kim, ani czym się przejmować...
Dzięki temu co robisz, czynisz, świat może być gorszy bądź lepszy (to inwestycja). Możesz więc tracić bądź zyskiwać.
----------
Więcej:
Wolnyswiat.pl > forum > POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA > O W PEŁNI ŚWIADOMYM SZKODZENIU PRZEKAZEM

Poniżej przedstawiam część podstaw prawnych, etycznych do opisanych działań:

Każdy prawy, pożyteczny obywatel ma prawo m.in. do:
- nie odbierania niechcianego, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek stopniu, przekazu!
- pełnego, w sposób normalny, bezproblemowy, bezstresowy, korzystania z wspólnej przestrzeni publicznej, w tym m.in. do swobodnego przemieszczania się, wykonywania pracy, robienia zakupów, korzystania z usług, rozrywki, wypoczynku!
- zdrowia, życia, pozytywnego rozwoju, w tym fizycznego, a zatem i psychicznego, umysłowego, a zatem i intelektualnego!

Uzupełnienie powyższego
Nikomu nie wolno w żaden sposób, w żadnym stopniu szkodzić ludziom, w tym uszkadzać im ciał, psychiki, umysłów, intelektów!

NIEZMIENIALNE/WIECZNE/PODSTAWOWE PRAWO
Prawa, przywileje, w tym dostęp do zasobów zależą wyłącznie od potencjału, wkładu w wspólne dobro, więc gdy są one negatywne, to taki osobnik nie ma żadnych praw, przywilejów, a zatem i dostępu do zasobów!

PRAWO UNIWERSALNE/NADRZĘDNE (PUN) - OBOWIĄZUJĄCE ZAWSZE, WSZYSTKICH I WSZĘDZIE
Wszystko, a więc stan jednostek, sytuacja społeczeństw, stan środowiska, przyrody, zasobów/Natury musi być w coraz lepszym stanie. A więc unormowania prawne, zachowanie, postępowanie, działania muszą być uzasadnione wyłącznie logicznie, dogłębnie, a więc rzeczywiście, etycznie, a więc i dalekowzrocznie, czyli jednocześnie odpowiedzialnie. Czyli nie wolno kierować się emocjami, naśladownictwem, instynktem stadnym, głosem większości, utopijnymi, w tym religijnymi dogmatami/wymysłami, ryzykować, narażać bez najwyższej konieczności i w stopniu absolutnie zasadnie niezbędnym A więc nie wolno dopuszczać do rozmnażania się ludzi o niekorzystnym, szkodliwym potencjale, do przerostu populacji, szkodzić, niszczyć, wypaczać, demoralizować, wynaturzać, zaśmiecać, zatruwać umysły, uszkadzać psychik; szkodzić zdrowiu; przyczyniać się do uszkadzania, niekorzystnych zmian w genach; obniżać potencjały; degenerować; pogrążać.

Każdy, kto łamie którąkolwiek część Prawa Uniwersalnego/Nadrzędnego (PUN) jest wyjęty z pod wszelkiego prawa, czyli także bez względu na zajmowane stanowisko, posiadanie immunitetu, unormowania międzynarodowe itp., i każdy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek podjąć wszelkie współmierne, efektywne - skuteczne - działania, celem zakończenia łamania PUN, a inni są zobowiązani do udzielenia w tym celu wszelkiego potrzebnego wsparcia, pomocy. Za wskazanie łamiącego prawo PUN, za doprowadzenie do zakończenia łamania tego Prawa, udzielenie w tym celu wsparcia, pomocy należy się wysoka nagroda i honory. Łamanie prawa PUN jest, odpowiednio, zbrodnią przeciwko przyrodzie, ludzkości/Naturze i podlega jak najsurowszemu osądzeniu przez odpowiedni organ prawny.

PRAWO NADRZĘDNE – jest to prawo ponad wszystkie inne, które w razie potrzeby podporządkowuje się, w dalszym etapie, temu PIERWSZEMU!; jest to kierowanie się Najwyższe Dobrem; działanie dogłębnie, a więc rzeczywiście, etyczne, dalekowzroczne, mające na celu RZECZYWISTE dobro WARTOŚCIOWYCH, a więc z punku widzenia NORMALNEGO społeczeństwa, biorąc pod uwagę stan środowiska, zasobów, możliwości ekosystemów, ISTNIEŃ, w tym naszych potomków; a więc jest to dbanie o jak najwyższą jakość m.in. naszego gatunku, o środowisko, o zasoby, o przyrodę.

GŁOS NADRZĘDNY – jest to głos osoby wybitnej, a więc dogłębnie, czyli rzeczywiście, etycznej, dalekowzrocznej, podejmującej decyzje po całościowej analizie, takim wnioskowaniu. Taki głos można podważyć wyłącznie merytorycznie (wówczas taka osoba traci status osoby wybitnej)!

Ja zajmuję się opisywaniem rzeczywistości, większość innych przedstawia o niej, wpojone, naśladowane, aprobowane, aktualne/jedynie słuszne, wyobrażenie, jej interpretację (osoby nie myślące, a więc nierozumiejące, nie wnioskujące, nie posługują się rozumem, a więc nie opierają się w ocenach na analizie, czyli logicznym wnioskowaniu, faktach, rzeczywistości, tylko na wizerunku, deklaracjach, obiegowych ocenach, kierują emocjami, głosem większości, naśladownictwem (instynktem stadnym))...

RACJONALIZM – jest to logiczne, rozumowe analizowanie danych (przyjmowanie do wiadomości i wykorzystywanie wyników badań, doświadczeń), dedukowanie, wyciąganie wniosków, rozsądne, przemyślane postępowanie; to chłodna, na ludzką miarę, logika (często inspirowana intuicją – wyćwiczonego w wyciąganiu trafnych wniosków umysłu)(a więc wolna od absurdalnych dogmatów, uprzedzeń, stadnych presji); dogłębna, dalekowzroczna (stąd dla pozostałych niezrozumiała, niepojęta...) etyka mająca na celu w maksymalnie szerokim aspekcie, a więc obejmującym całą przestrzeń i w dalekiej perspektywie czasowej, dobro wszelkich istnień (z zachowaniem rozsądku).
Jest to więc też zdolność do wyprowadzania w sposób obiektywny, niezależny, czyli rzeczywistej (ponad emocjonalnej, kulturowej itp.), hierarchii ważności, wartości, i konsekwentne do tego postępowanie.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA
Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.
Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz.1204):

„Art. 10.
1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej
skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. (...)
2. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji (...)
(...)

Art. 24.
1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej
niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. (...)
2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, nastapi na wniosek
pokrzywdzonego.”

Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27 kwietnia 2001 r.)

Polis.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=70
Czyn znęcania się może być popełniony w obydwu formach, czyli fizycznej i psychicznej wraz z zamiarem ewentualnym i bezpośrednim[17]. Ustawodawca rozumiejąc wartość jaką stanowi życie ludzkie poszerzył zakres przedmiotowy art. 207 § 2 kodeksu karnego o zjawisko szczególnego okrucieństwa. Definiując je w następujący sposób: przez szczególne okrucieństwo należy rozumieć zachowanie charakteryzujące się wysoką intensywnością przemocy i cierpień wynikających z dręczenia pokrzywdzonego, nie tylko „ponad potrzeby” osiągnięcia celu, ale i ponad wszelkie dające się zrozumieć odruchy[18]. Szczególne okrucieństwo sprawcy może wyrazić się nie tylko w fizycznym, ale i psychicznym oddziaływaniu na osobę[19].

Prawo-karne.wieszjak.pl/przestepstwa/285230,Jaka-kara-za-znecanie-sie.html#
Jaka jest kara za to przestępstwo?
Przedmiotowe przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, chyba, że było popełnione z zastosowaniem szczególnego okrucieństwa (bo wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10).
Z kolei, jeżeli następstwem znęcania się nad inną osobą (w tym również znęcania się z szczególnym okrucieństwem) jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Forum.wm.pl
„Rozdział XIX
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
(...)
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
(..)
Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
(..)
Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

=====================================
Piotr Kołodyński - autor-redaktor:
- www.wolnyswiat.pl - pismo niezależne (istnieje od 2000 r.),
- www.pzepr.pl - PROEKO-energia, transport-BIZNES,
- www.racjonalnyrzad.pl - konstruktywna - przez nikogo merytorycznie, logicznie, etycznie niepodważona - alternatywa dla realizowania utopii; szkodzenia, niszczenia; destrukcji; pogrążania: RACJONALNY RZĄD,
- www.antyludzcy.pl - filmy i opisy takich osobników, celem ich zdyscyplinowania,
- www.jawnystatus.pl - (w założeniu) publiczne dostępny zbiór inf. o potencjale, publicznych działaniach wszystkich ludzi, celem pozytywnej selekcji do pełnienia ważnych funkcji w społeczeństwie, zajmowania ważnych stanowisk w państwie,
- www.lcbw.pl - Ludzie Coraz Bardziej Wartościowi - wspieranie wartościowych ludzi i ich pozytywne wykorzystywanie.

Skr. poczt. 904
00-950 W-wa 1

tel. 608 174 362

28-09-2013 - 20:34:29

Gotowe do druku ulotki w temacie: [www.racjonalnyrzad.pl]

30-09-2013 - 21:09:48

W zawiązku z uwagami na jednym z for odnośnie tego, co ogłosiłem.

W ogromnym skrócie i naprędce (właśnie wróciłem z pracy):
Żyjemy, mieszkamy, pracujemy, funkcjonujemy, współdziałamy, współpracujemy, oddziałujemy, współodpowiadamy, ponosimy skutki, konsekwencje, itp., itd. w ramach funkcjonowania państwa, kraju, społeczeństwa, i w tych ramach obowiązują prawa, zasady, normy, w tym wzajemności. Jedne są usankcjonowane formalnie, a wśród nich są też takie, które powinny być lepiej sformułowane, bardziej dopracowane. Inne są umowne, w tym etyczne, i one także wymagają umocowania prawnego. Jest także prawo naturalne (które zdefiniowałem i przedstawiłem, choć inaczej je nazwałem). Jednak bez względu na istniejące prawo formalne, zwyczajowe nikomu, przynajmniej o przeciętnym potencjale, wkładzie, nie wolno szkodzić/każdy taki człowiek ma prawo do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w które wnosi pozytywny wkład, do normalnego życia, w tym nie tylko do zachowania walorów fizycznych, w tym psychicznych, umysłowych, w tym intelektualnych, ale i do pozytywnego rozwoju!
Jeśli nie będzie się przestrzegać zachowywania neutralności w przestrzeni publicznej, do której zaliczają się m.in.: transport publiczny, msa pracy, nauki, sklepy, msa usług, rekreacji, wypoczynku, itp., itd., to można będzie umrzeć z głodu, bo nie da się normalnie dojechać do pracy, pracować, msa nauki, uczyć się, zrobić zakupów, skorzystać z usług, mieszkać, skorzystać z rozrywki, wypocząć, bo np. tego warunkiem będzie przechodzenie w tych msh reklamowego prania mózgu, bycie wyznawcą np. Allacha, a więc obrzezanie się, 5 razy dziennie modlenie się, 5 razy dziennie chodzenie do meczetu - bo inaczej czeka delikwenta/ki poderżnięcie gardła, itp., itd...
Należy więc stosować, rozpowszechniać odpowiednie rzeczy, a te powinny być w odpowiednich msh i w odpowiedniej formie, czyli trzeba także dać pełen wybór, w tym prawo do całkowitej rezygnacji z tego, co komuś nie odpowiada, inaczej ma mse demoralizowanie, wypaczanie, wynaturzanie, szkodzenie, niszczenie, terror, degeneracja, regres, destrukcja, pogrążanie!!
Anormalność, destrukcja jest skutkiem degeneracji; regresu naszego gatunku, rządów, współfunkcjonowania w społeczeństwie psychopatów i debili. A uważanie zastanej sytuacji i kierunku w jakim podążamy za prawidłowy jest jednym z tego objawów (więcej o tego przyczynach w następnym tekście)...


TO, CO JEST, JEST JEDYNIE SŁUSZNE!, TYLKO JEST JESZCZE NIEDOPRACOWANE...
„Ale za kilka lat będzie lepiej!”...

Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, 1776 r.: „Doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni.”
Czyli wolą nieomal dowolnie złą sytuację od pozytywnych zmian, bo zmiany wymagałyby nie tylko myślenia – do czego zdolna jest niewielka część, a jeszcze mniejsza z nich część się tego podejmuje, ale jeszcze analizowania - a to już jest z pogranicza fantastyki dla przeogromnej większości, a gdzie tu jeszcze liczyć na właściwe wnioskowanie... No, a teraz science fiction - konstruktywne działanie... A teraz baśń fantasy - osiąganie pozytywnych celów... No i przepis na realizowanie utopii, destrukcyjne dyktatury; destrukcję gotowy: dorwać się do władzy i czerpać z tego profity - i to wszystko (nikt w niczym nie będzie przeszkadzać)...
Wszystko będzie jedynie słuszne, tylko nie dopracowane, więc należy tylko „bardziej robić to, co jest”, a zapewne będzie lepiej (np. w demokracji ludziska muszom mnieć wincej do powidzenia! W krajach opanowanych przez dyktatorów, trzeba jeszcze bardziej się podporządkowywać dyktatorom, bo wrogowie tylko czekają, by napaść na nieposłusznych dobrodziejowi, wybawcy, niezdyscyplinowanych poddanych! Państwa opanowane przez organizacje religijne/religijne, muszą być jeszcze bardziej opanowane przez członków organizacji religijnych/religijne, bo wtedy bóstwo za to nagrodzi! Itp...)...

Przyczyną nie myślenia, podporządkowywania się dowolnie złej sytuacji jest m.in.: lenistwo, czego objawem jest m.in. kierowanie się prymitywnym instynktem – naśladownictwem, czego elementem jest synchronizowanie swojego umysłu z umysłami innych członków stada, co zapewnia bezkonfliktowość, poczucie akceptacji, jedności, bezpieczeństwa, komfortu (stąd takie upodobanie do odbioru, zleconego, kontrolowanego i realizowanego przez psychopatów/ki, debili/ki, przekazu z radia, telewizji (w tym nawet słuchania informacyjnych śmieci, trucizn, w tym debilno-baranio-psychopatycznego głosu prowadzącego, tysiące razy nazw programów, sloganów, tzw. reklam, kilkadziesiąt tys. razy nazw stacji, ich częstotliwości – „tylko” rocznie...) - nigdzie nie trzeba wychodzić, a mimo to można synchronizować. Kolejne przykłady to nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania, żywieniowe degeneractwo, tatuażomania, kolczykomania, religijność, wiara w system, w polityków, w partie, manipulowanie stadem przez sondażownie); bezmyślna wygoda: po co myśleć, a co dopiero więcej, a co dopiero jeszcze więcej, a trzeba by było jeszcze więcej, skoro wystarczy prosta zasada: większość ma rację – a więc robię to, co większość: nie myślę, nie rozumiem, nie działam, na wszystko pozwalam, dostosowuję się, i jeszcze mam szansę na prosperitę...

Co gorsza, nie tylko w zakresie ustrojowym, rządzących beneficjentów (to nie są żadni przypadkowi, niekompetentni ludzie, kolesie, specjalizujący się w medialnych występach, w aktorstwie cwaniacy, itp.; destruktorzy, tylko jedynie słuszni!, łumniejoncy!, potrafioncy!, siem znajoncy!, bo występujący w mediach w dodatku jako przywódcy stada!!), sytuacji, ale i w codziennych sprawach niemal wszystko zbiegiem czasu jest jedynie słuszne, a próby czegoś zmiany, a co dopiero wyższego formatu konstruktywizm są „dowodem głupoty, nienormalności, choroby”, tego się podejmujących... No, chyba, że tego na raz chciałaby większość, a że akurat byłoby to dobre, no to zbiegiem sprzyjających okoliczności byłoby lepiej...

I tacy ludzie są przekonani, że wszystko wiedzą, że mają racją, i zajmują się krytykowaniem, diagnozowaniem, w tym głupoty, nienormalności, choroby i „leczeniem” abstynentów („Wszystko jest dla ludzi! W życiu trzeba wszystkiego spróbować! Raz się żyje! Spróbuj! A co, ty pier... jesteś, że nie chcesz?! Lecz się na swój chory mózg!”), ateistów („Trzeba w coś wierzyć! A co, ciebie koty stworzyli (hyyy)?!”), racjonalistów („Ty jesteś nawiedzony! Wolę, by było 10 razy gorzej, niż by miało być tak, jak tego chcą racjonaliści! Tylko zwiększanie PKB, tworzenie msc pracy! Niech się rozmnaża kto, chce – to jest jego sprawa!”, konstruktywistów („A ja tam mam wszystkich i wszystko w d...! A po ch... ci ten konstruktywizm?! Martw się o siebie!”)...

Jaki jest z tej sytuacji morał w zakresie politycznym dla tych, którzy chcieliby zdziałać coś pozytywnego.
Trzeba bazować na instynkcie stadnym – mieć opanowane media, sondażownie, wykorzystywać propagandę: damy!, zapewnimy!, dobro!, praca!, pieniądze!, samochody!, mieszkania!, domy!, bogactwo!, tanio!, za darmo!, dla wszystkich, którzy nas poprą!
A »oni« jeszcze tylko w kółko od II wojny światowej powtarzają: „Już za kilka lat będzie dobrobyt! A to przez wrogów jeszcze nie jest! Ale już za kilka lat będzie dobrobyt! A to przez wrogów jeszcze nie jest! Ale już za kilka lat...”.
-----------------------------------------------
TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII (skrót)
[www.racjonalnyrzad.pl]Zmieniany 3 raz(y). Ostatnia zmiana 02-10-2013 21:08 przez Redaktor1966.

30-09-2013 - 23:15:53

www.o2.pl / www.sfora.biz | 27.09.2013 r.
Rząd przyjął budżet na 2014 rok. Z ogromną dziurą ponad 47 mld zł
Rząd Donalda Tuska przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Według wyliczeń rządowych ekonomistów nasze pensje wzrosną o 3,5 proc., przy spadku miejsc pracy o 0,1 proc.

Na podwyżki nie mają co liczyć wciąż pracownicy instytucji publicznych. Wyjątkiem są samorządy oraz publiczne szkoły wyższe.
Rząd przewiduje, że deficyt w 2014 roku przekroczy 47 mld złotych. Planowane dochody do budżetu wyniosą 276 mld 912 mln 22 tys. złotych, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 37 tys. złotych - informuje rmf24.pl.
W projekcie oszacowano też wzrost gospodarczy na poziomie 2,5 procent PKB, czyli o 1 punkt procentowy więcej niż w tym roku.
W górę pójdą ceny towarów i usług konsumpcyjnych - o 2,4 procent - dodaje portal.
Autor: AJ
[www.rmf24.pl]...
---------------------------------------------
[www.zegardlugu.pl] - Licznik...

[www.dlugpubliczny.org.pl] - Licznik...


www.o2.pl / www.sfora.biz | 29.09.2013 r.: Niemcy się sypią! Połowa z ponad 66 tysięcy mostów drogowych w Niemczech, za których utrzymanie odpowiadają władze komunale, ma poważne usterki. Po przeprowadzeniu wyrywkowej kontroli ponad 2000 mostów okazało się, że 15 proc. z nich jest w tak fatalnym stanie, że należy je zburzyć i postawić w ich miejscu nową przeprawę. Niemieccy eksperci dowodzą także, że w fatalnym stanie jest także ok. 20 proc. niemieckich autostrad oraz 40 proc. tzw. dróg federalnych. | Autor: WB
[www.dw.de]...
------------------------------------
O TZW. BUDOWIE DRÓG...
[www.wolnyswiat.pl]

01-10-2013 - 23:53:13

01.10.2013 r.
Do wiadomości:
- posłów,
- członków rządu.


Dla przypomnienia:

Retoryczne pytanie do posłów, rządzących:
kto - jak kompetentny, w tym czy zdolny nie tylko do całościowego myślenia, analizowania, wnioskowania, ale nawet elementarnego, i jak odpowiedzialny, w tym dalekowzroczny, czyli nie egoistyczny, krótkowzroczny - pod wpływem czego, na jakiej podstawie, w tym jak merytorycznej kampanii, was wybrał i jaki dano wyborcom wybór – czyli kto, na jakiej podstawie, w oparciu o jakie prawo i jak rządzi w demokracjach, jakie są tego skutki, konsekwencje...

Jeśli uważacie się za osoby kompetentne, a więc jednocześnie konstruktywne, i to na najwyższym poziomie, a zatem wybitne, to już dawno i jako pierwsi powinniście być orędownikami tej i wielu innych moich propozycji, rozwiązań, projektów, które m.in. i wy, i to od wielu lat znacie...:


Skuteczne rozwiązania:

KONSTRUKTYWNA DYKTATURA/USTRÓJ RACJONALNY
Każdy może przedstawić projekt, i każdy może go podważyć na ogólnodostępnym forum rządowo-ludowym.
Jest coś, co NIGDY nie było (z oczywistych względów – bo od zawsze rządzą, a by przestali, psychopaci i ich pomocnicy debile) stosowane, a mianowicie: konstruktywna dyktatura opierająca się na całościowych, nie podważonych merytorycznie argumentach. A podważyć w niej propozycje może - ale wyłącznie merytorycznie - każdy! – To jest podwójne zabezpieczenie: trzeba całościowo, czyli dogłębnie, a więc rzeczywiście, etycznie, w tym dalekowzrocznie wykazać, udowodnić zasadność propozycji, a dopiero gdy nikt tego merytorycznie nie podważy – to drugie zabezpieczenie, staje się ona decyzją, na podstawie której podejmuje się działania. A więc nie decyduje się w niej kierując się emocjami, nie postępuje egoistycznie, krótkowzrocznie, bezmyślnie, nie decyduje w niej głos większości, kast, np. górniczej, rolniczej, religijnej, grup biznesowych, ludzi zasobnych finansowo, itp., itd.; nie realizuje się w niej utopii!

Jeszcze inaczej:
Na czym polega realizowanie założeń racjonalnego ustroju/co to jest konstruktywna dyktatura (czyli przeciwieństwo obecnej: destrukcyjnej - opierającej się na rządach finansistów, bankierów, fabrykantów, kooperujących z nimi polityków, w tym z pomocą przekupionych, podporządkowanych, opanowanych przez nich mediów; niszczycielskich, pogrążających, wszechstronnych destruktorów).
W skrócie:
- otóż w takim systemie decydują wyłącznie - merytorycznie niepodważone - racjonalne argumenty, które może przedstawić nawet jedna i to dowolna osoba, a nie głosowanie;
- nie wolno szkodzić, niszczyć, degenerować, pogrążać przyrody, środowiska, zasobów, ludzi, w tym przyszłych pokoleń, realizować utopii, a wręcz przeciwnie - wolno dokonywać wyłącznie pozytywnych inwestycji, a więc trzeba postępować, działać JEDYNIE konstruktywnie, czyli osiągać pozytywne cele, w tym, wszechstronnie, doskonalić nasz gatunek, a więc sytuacja na Ziemi ma być, wszechstronnie, coraz lepsza!


Przedstawiam najkrócej, jak to jest merytorycznie możliwe, jak powinny przebiegać profesjonalne, a więc możliwie najkorzystniej, wybory na radnego, posła, senatora, ministra, członka rządu, i na inne funkcje, stanowiska.
Na przykładzie polityków:
na stronie głównej portalu Sejmu trzeba zamieścić link do ogólnodostępnego forum, gdzie po zarejestrowaniu się każdy obywatel RP może, po wypełnieniu odpowiedniego formularza, które to informacje będą ogólnodostępne (dzięki czemu każdy może porównać poziom, kompetencje kandydatów), zgłosić swoją kandydaturę.
Kandydaci muszą wykazać się najlepszymi kwalifikacjami (a nie religijnością, jakąkolwiek zasobnością finansową, znajomościami wśród polityków, finansistów, bankierów, fabrykantów, mediów, wyreżyserowanym medialnym wizerunkiem, medialnymi, w tym aktorskimi zdolnościami, zdolnością manipulowania odbiorcami przekazu, wykorzystywaniem nie myślenia, niezrozumienia, nie zapoznawania się z programem, a gdyby nawet, to niezdolność do jego całościowego przemyślenia, przeanalizowania, wywnioskowania, kierowanie się emocjami, wiarą, naśladownictwem, instynktem stadnym - manipulowanej nieodpowiedzialnej/niekompetentnej większości/tzw. wyborców, itp.), przedstawiając na ogólnodostępnym, do tego wyznaczonym forum odpowiednie materiały to wykazujące, dokumentujące, udowadniające.
Po pozytywnej weryfikacji najlepszych ofert, niezależna (nigdy nigdzie nie należeli, nikomu nie podlegają, od nikogo, poza społeczeństwem, nie są zależni finansowo), kompetentna, składająca się z profesjonalistów z odpowiednich dziedzin komisja wyborcza dokonuje imiennie, jawnie, w sposób merytorycznie wykazany, uzasadniony, udokumentowany, udowodniony, przez nikogo merytorycznie niepodważonego wyboru kandydatów na odpowiednie stanowiska. A ich wybór staje się prawomocny po 3. miesiącach, w czasie których można składać, wyłącznie merytorycznie uzasadnione, zastrzeżenia, skargi, kontrpropozycje.
Członkowie komisji ponoszą surowe konsekwencje dokonania nie tylko niewłaściwego, ale nawet nienajlepszego wyboru, w tym utratą stanowiska.
W czasie kadencji każdy możne - merytorycznie - podważyć kompetencje wybrańców, a w razie stwierdzenia tego zasadności, na podstawie nawet jednego niepodważonego głosu obywatelskiego, trzeba usunąć ze stanowiska osobę nienadającą się do pełnienia tego zadania, czy, gdy ktoś inny ma lepsze predyspozycje.
Członków komisji wyborczej wybierają niezależne, o odpowiednim profilu instytucje, wyższe uczelnie, w tym m.in. psychologiczne, ekonomiczne, polityczne, w tym m.in. w oparciu o testy sprawdzające m.in. niezależność ich umysłów, odpowiednio wysoki intelekt, rodzaj i poziom wiedzy, zdolność do całościowego, a zatem dogłębnie, czyli rzeczywiście, etycznego, czyli także do dalekowzrocznego myślenia, analizowania, wnioskowania, itp.

A zatem:
- naprawdę każdy kompetentny obywatel może zgłosić swoją kandydaturę/wstępnie kandydować,
- nie ma:
- emocjonalnej, absurdalnej tzw. kampanii wyborczej i związanych z nią wydatków,
- obstawiania stanowisk tzw. swoimi ludźmi,
- z czyjekolwiek strony niekompetencji,
- z czyjekolwiek strony nieodpowiedzialności,
- czekania na zakończenie kadencji, gdy wiadomo, że wybraniec się nie nadaje,
- itp., itd.


ZABEZPIECZENIA
Nie wolno:
- tworzyć organizacji (partii) politycznych (bo ich członkowie zajmują się swoimi interesami, i w ramach tego współpracą z światem biznesu, finansów, zajmują się korumpowaniem, obstawianiem swoim ludźmi, opanowywaniem, podporządkowywaniem struktur państwa, w tym m.in. mediów, banków, przedsiębiorstw, wszystkich szczebli władz, administracji, prokuratur, sądów),
- występować politykom w mediach (czy np. projekty ustaw przygotowuje się, a same ustawy uchwala w studiu telewizyjnym, radiowym... Czy dyskusje przed widzami, słuchaczami, z samego założenia, mogą być szczere... Czy politycy nie mają gdzie dyskutować, pracować... Czy zajmując się występami, angażując w to, programując na to, umysł, poświęcając na to czas, inwencję, energię, tzw. polityk staje się kompetentniejszy (a przecież nim więcej występuje, to masom się zdaje, że tym bardziej jest kompetentny, a nie odwrotnie). Obywatele nie mają mieć odczuć do polityków takich, jak do aktorów, i w związku z tym odpowiednich... wspomnień, sentymentów, oczekiwań)...,
- prowadzić kampanii wyborczej w telewizji, radiu, w msh publicznych (np. z wykorzystaniem tablic tzw. reklamowych)(o wyniku wyborów nie mają decydować: ograniczające się do odbioru tego, co im podsuną media, lenistwo obywateli, ich emocje, rozpoznawalność kandydata, nieracjonalna, za to emocjonalna presja publiczna),
- przeznaczać na to czyichkolwiek, w tym własnych pieniędzy (o wyniku wyborów nie mają decydować pieniądze),
- prowadzić sondaży (o wyniku wyborów nie ma decydować presja większości (w dodatku wynikła, w dodatku z sterowanego instynktu stadnego)).

Za zmilczanie osób wybitnych, za niedopuszczenie do głosu, za jego nie upublicznienie - w przypadku merytorycznych, rzetelnych, całościowo przeanalizowanych, wykazanych/racjonalnych argumentów - odpowiadałoby się jak za zdradę narodową. Publicznym msm do przedstawiania takich argumentów powinno być rządowo-ludowe forum internetowe, gdzie rząd, każda inna osoba przedstawia całościowo wykazane propozycje, a KAŻDY może je - merytorycznie - podważyć.

Za ignorowanie merytorycznych kontrargumentów, za ignorowanie racjonalnych projektów, za szkodliwe działania odpowiadałoby się jak za zdradę narodową.

*Zdrada narodowa = (najczęściej) szubienica.

-----------------------------
TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII (skrót)
[www.racjonalnyrzad.pl]

ZA CO POSTAWIĆ TZW. POLITYKÓW PRZED SĄDEM, TRYBUNAŁEM
[www.racjonalnyrzad.pl]

____________________
www.racjonalnyrzad.pl - konstruktywna - przez nikogo merytorycznie, logicznie, etycznie niepodważona - alternatywa dla realizowania utopii; szkodzenia, niszczenia; destrukcji; pogrążania: RACJONALNY RZĄD

06-10-2013 - 17:08:20


www.antyreligijni.plwww.antyreligijni.plwww.antyreligijni.plwww.antyreligijni.pl

-------------------------------------
RACJONALNE MYŚLI, ANALIZY, WNIOSKI (kompentium mojego pisma www.wolnyswiat.pl )(cz. 2)/M.IN. O RELIGIJNOŚCI
[www.wolnyswiat.pl]

08-10-2013 - 21:59:23

www.o2.pl / www.sfora.biz | 06.12.2012 07:03
Ile Polacy utopili w para bankach…
W tym roku, jak wynika z raportu prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, Polacy stracili na inwestycjach w parabankach 2,1 mld zł. Afera Amber Gold to tylko czubek góry lodowej.

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pokrzywdzonych przez parabanki rośnie w zawrotnym tempie. Jest ich już 133 tysiące. Topią w ich też coraz więcej pieniędzy. O ile w 2007 roku było to 168 mln zł, to już w tym roku aż 2,1 mld zł.
Do prokuratury wpływa także coraz więcej spraw związanych z działalnością parabanków: w 2007 było ich 300, teraz jest ich już ponad 900. Śledczy nie mogą jednak w tej kwestii pochwalić się sukcesami: połowę śledztw umorzyli, zaledwie co czwarta skończyła się oskarżeniem sprawców.
To sprawy skomplikowane i prokuratury boją się ich jak diabeł święconej wody. Ale z drugiej strony jest również tak, że ludzie nie patrzą na to, co podpisują, więc nie zawsze osobom prowadzącym parabanki można postawić zarzuty - tłumaczy „Rzeczpospolitej” prof. Piotr Kruszyński, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor: WB
[www.rp.pl]...

www.o2.pl / www.sfora.biz | 17.06.2013 07:56
Inwazja parabanków. Ludzie chętnie dają im pieniądze
Komisja Nadzoru Finansowego od początku tego roku złożyła do prokuratury 13 doniesień o podejrzeniu łamania prawa przez parabanki, niemal tyle samo co w całym 2012 r.

Skala jest znacząca, bo pokrzywdzonych przez każdą z tych firm są setki czy tysiące osób. Potwierdzają to dane z policji, która notuje wzrost stwierdzonych przestępstw.
Parabanków przybywa, chętnych do korzystania z ich usług też. Zarzut jest zwykle ten sam, czyli prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia i gromadzenia wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem – mówi „Rzeczpospolitej” Maciej Krzysztoszek z KNF.
Czarna lista KNF to obecnie 51 firm prowadzących działalność bankową bez zezwolenia. Dalsze 16 prowadzi działalność maklerską.
Problem stał się bardziej dostrzegalny przez nagłośnioną aferę Amber Gold, gdzie 10 tys. ludzi straciło 667 mln zł. Ludzie boją się i częściej donoszą do KNF.
Klienci parabanków stracili dotąd 2,1 mld zł. Pokrzywdzonych w ciągu ostatnich pięciu lat było ponad 130 tys - wylicza gazeta.
Autor: JS
[www.rp.pl]...

www.o2.pl / www.sfora.biz | 08.10.2013r.
Dziesiątki tysięcy oszukanych Polaków. Parabank wziął 115 mln
Parabanki wciąż żerują na łatwowierności Polaków, którzy liczą na szybki duży zysk lub niskie raty kredytów. Kolejna taka instytucja oszukała 48 tysięcy osób. Wyłudziła od nich łącznie 115 mln złotych - informuje radiogdansk.pl.

O jaki parabank chodzi? O Polską Korporację Finansową SKARBIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, a obecnie Pomocną Pożyczkę Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Jak wynika ze śledztwa prowadzonego od roku przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku parabank ten oferował korzystne pożyczki. Warunkiem ich uzyskania było jednak wpłacenie najpierw opłaty przygotowaw­czej, w wysokości od 5 do 10 proc. pożyczki. Klienci pożyczek jednak nie otrzymywali, nie dostawali też zwrotu wpłaconych pieniędzy.
Z zabezpieczonej przez śledczych dokumentacji wynika, że na terenie całego kraju za pośrednictwem biur regionalnych spółka miała oszukać około 48 tysięcy klientów. Wpłacili oni łącznie 115 mln zł.
Zatrzymano już pięciu pracowników biur tego parabanku w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach i Sieradzu.
Zarzucono im popełnienie od kilku do kilkudziesięciu przestępstw doprowadzenia klientów spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd. Opłaty przygotowawcze wpłacone przez te osoby pokrzywdzone wynosiły od 1000 złotych do 25 tysięcy złotych - poinformowała tvn24.pl Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
Autor: WB
[radiogdansk.pl]...
[www.tvn24.pl]...


[www.nie.com.pl] | 04.10.2013
ZAROBIENI…
Z ostatniego raportu GUS wynika, że 2 093 000 Polaków to zarejestrowani bezrobotni. Za to władza ma tyle pracy i płacy, ile chce.

Posłowie. Wielu ministrów, np. Bartosz Arułkowicz, Joanna Mucha, Sławomir Nowak, Radosław Sikorski czy Elżbieta Bieńkowska, zasiada w parlamencie. Co ma walor finansowy w postaci diety w wysokości ok. 30 tys. zł rocznie. Taki dodatek do ministerialnej pensji. No ale to rzecz ustrojowo pożądana.
W ostatnim roku prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wziął za kierowanie miastem 160 tys. zł. Jednak całej swojej uwagi nie poświęca gminie. Do pensyjki dorobił porównywalne pieniądze - 110 tys. zł, głównie na Uniwersytecie w Białymstoku. Wolno mu.
Od roboty ma się zastępców. Ale wiceprezydent Renata Przygodzka może nie mieć czasu zrobić, czego nie zdążył szef. Z ratusza dostała w ubiegłym roku 134 tys. zł. Chyba nie umrze dla tej kasy, skoro kolejne 120 tys. zł dorobiła na wykładach. Dodatkowe 5 tys. zł wpadło z tytułu jakiejś umowy o dzieło.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski za rządzenie miastem wziął 165 tys. zł. Za uczenie studentów na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego skasował 212 tys. zł, zaś na Uniwersytecie Jagiellońskim 90 tys. zł.

08-10-2013 - 23:03:52

Muzułmanie w Polsce i Europie - przerażające fakty (Islam in Europe)
[www.youtube.com]


Trzy fazy islamizacji Polski / Totalne zdemaskowanie islamu i muzułmanów 1/3
[www.youtube.com]

Trzy fazy islamizacji Polski / Totalne zdemaskowanie islamu i muzułmanów 2/3
[www.youtube.com]

Trzy fazy islamizacji Polski - Islam w Polsce - abrogacja wersetów koranu - dżihad islamski - 3/3
[www.youtube.com]


islamizacja europy
[www.youtube.com]
islamizacja świata
[www.youtube.com]

Żadnych proreligijnych rządów, religijnych organizacji, formalizowania, faworyzowania religii, religijności, a wręcz przeciwnie – jej, tego propagatorów, na tym prosperujących obnażanie, racjonalizm jest drogą do normalności!
-----------------------------------------------
Nim projekt jest bardziej racjonalny...
[www.wolnyswiat.pl]

09-10-2013 - 21:07:32

Do obrony m.in. przed islamem można wykorzystać odpowiednik ich prawa: Za szerzenie - w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu, bezpośrednio, pośrednio - religijności – obowiązuje kara śmierci!

10-10-2013 - 20:16:31

[pl.wikipedia.org]
Meczet w Warszawie – meczet znajdujący się w Warszawie, w dzielnicy Wilanów przy ulicy Wiertniczej 103. Jest obecnie jednym z pięciu wolno stojących, czynnych meczetów w Polsce.


[gazetawarszawska.com] | 23/05/2013
Przy rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie z ziemi wyszła już budowa meczetu. Powstaje głównie dzięki pieniądzom saudyjskiego sponsora.

Szacuje, że w całej Polsce żyje 35-40 tys. muzułmanów (oficjalne statystyki mówią o 15-25 tys.).

- Najliczniejszym skupiskiem jest Warszawa. Mieszka tu 11-13 tys. naszych współwyznawców. To Polacy, ale też Arabowie, Tatarzy, Turcy i osoby pochodzące z krajów azjatyckich. Czasowo również przyjezdni: studenci, uchodźcy, biznesmeni oraz członkowie korpusu dyplomatycznego – wymienia.


[www.euroislam.pl]
…budowę sponsoruje [Arabia Saudyjska rządzona przez] wahhabitów. To ultraortodoksyjny odłam islamu. Byłoby naiwnością sądzić, że [Arabia Saudyjska] wyłoży lekką rękę [xxx mln złotych], bo tyle kosztuje [meczet], i nie zechce wpływać na jego działalność. A jeśli tak, [polscy] muzułmanie raczej nie będą się tu uczyć, jak godzić tradycyjne wartości z europejskimi.

11-10-2013 - 00:00:19

Cała prawda o islamie - eks muzułmanin demaskuje islam
[www.youtube.com]

12-10-2013 - 19:14:59

www.o2.pl / www.sfora.pl | 12.10.2013 r.
Niespodziewany ruch rządu Tuska. Do więzienia za reklamę
Za reklamowanie OFE będzie można trafić do więzienia - wynika z nowego projektu ustawy o OFE.

Rząd chce w ten sposób wprowadzić absolutny zakaz reklamowania funduszy emerytalnych.
OFE nie będą mogły nawet reklamować swoich wyników, a nawet zachęcać do tego byśmy w przyszłym roku dokonując wyboru ZUS-OFE, zdecydowali się na fundusze - donosi RMF FM.
Za publikowanie i rozpowszech­nia­nie reklam ma grozić milion złotych kary i dwa lata więzienia.
Według przedstawicieli rządu wprowadzenie nowych przepisów ma zapobiegać próbom przekazywania nierzetelnych oraz wprowadzających w błąd informacji reklamowych.
Autor: TM
[www.rmf24.pl]...

[A więc można być pozytywnym, konstruktywnym! Gratuluję!
Lecz w temacie tzw. reklam, przymuszania do odbioru niechcianego szkodliwego przekazu jest dużo więcej i w szerszym aspekcie do zrobienia! – red.]

24-10-2013 - 15:48:53

www.o2.pl / www.sfora.biz | 16.10.2013 r.
Afera z BMW. Tak załatwiają z Merkel swoje interesy
Miliarderzy z rodziny Quandt (główni akcjonariusze koncernu BMW), podarowali CDU 690 tys. euro.

Czy to przypadek, że darowizna przypadła akurat w chwili zablokowania przez rząd RFN porozumienia ws. norm emisji spalin? - pyta portal dw.de.
Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Bundestagu Johanna Quandt przekazała CDU 230 tys. euro. Darowizny tej samej wysokości wpłynęły tego samego dnia od jej dzieci - Stefana Quandta i Susanne Klatten. W sumie jest to 690 tys. euro. Stefan Quandt jest właścicielem 17,4 proc. akcji BMW, Johanna Quandt 16,7 proc. i Susanne Klatten 12,6 proc.
Jak przypomina portal rodzina Quandt od lat jest jednym z głównych sponsorów CDU. Według informacji administracji Bundestagu już po wyborach 2009 r. partia otrzymała od niej 450 tys. euro.
Kontrowersje budzi moment przekazania darowizny, która zbiega się ze sporem wokół ostrzejszych norm dotyczących emisji CO2 z samochodów - twierdzą eksperci.
Podczas odbywających się ostatnio obrad unijnych ministrów ds. środowiska Niemcy nie zgodziły się, by od 2020 r. wszystkie nowe samochody obowiązywała emisja CO2 w wysokości 95 gramów na kilometr.
Autor: TM
[www.dw.de]...

[wiadomosci.gazeta.pl] | 04.02.2013
Posada w Brukseli może być nad wyraz lukratywna. Dyrektorzy administracji UE zarabiają więcej niż kanclerz czy prezydent RFN. Krytycy uważają, że unijni urzędnicy mają „życie jak w bajce”.
Na kilka dni przed szczytem w Brukseli dotyczącym budżetu unijnego rozgorzała ponownie dyskusja na temat dochodów unijnych urzędników. W administracji unijnej pracuje ich 46 tysięcy, z czego większa część dla Komisji Europejskiej. Jak wynika z obliczeń gazety „Welt am Sonntag”, pensje urzędników administracji unijnej przewyższają niejednokrotnie dochody samej kanclerz Niemiec.
Szef niemieckiego MSZ Guido Westerwelle (FDP) powiedział gazecie „Handelsblatt”, że „należałoby się krytycznie przyjrzeć strukturze zarobków w Brukseli”. Natomiast Związek Niemieckich Podatników krytykuje niezliczone przywileje unijnych urzędników. - W porównaniu ze stanem urzędniczym w Niemczech pracownicy UE żyją jak w bajce - stwierdził szef związku, Reiner Holznagel.
Wspaniałomyślny pracodawca
Jak poinformowała gazeta „Welt am Sonntag”, 4365 urzędników unijnych zaszeregowanych było w 2012 roku w wysokiej, 13. grupie uposażeniowej, co żonatemu urzędnikowi posiadającemu jedno dziecko oraz czteroletni staż pracy zapewniało miesięczny dochód rzędu 16 358 euro brutto miesięcznie. Przy tym urzędnicy ci korzystają z niskiego opodatkowania oraz uiszczają jedynie niewielkie opłaty socjalne, które odprowadzają bezpośrednio do kasy Unii.
Z kolei będąc jednym z 79 dyrektorów unijnych, przy najwyższym zaszeregowaniu w grupie 15. lub 16. bezdzietny urzędnik stanu wolnego zarabia w Brukseli nawet 21 310 euro miesięcznie brutto, czyli więcej niż kanclerz lub prezydent RFN.
W 2013 roku płace urzędnicze jeszcze wzrosną, ponieważ wśród rządów 27 państw członkowskich Unii brak jest jednomyślności co do redukcji zarobków. Z tego powodu z końcem roku 2012 przestał też obowiązywać podatek solidarnościowy w wysokości 5,5 procent.
W nadchodzący czwartek (7.02.13) prezydenci i szefowie krajów UE zamierzają ustalić przy drugim podejściu ramy finansowe na okres od 2014 do 2020 roku. Chodzi o sumę rzędu biliona euro.
Artykuł pochodzi z serwisu „Deutsche Welle'”.

[www.nie.com.pl] | „NIE” nr 44, 25.10.2013 r.
PLATFORMA BOGATYCH OBYWATELI
Platforma Obywatelska robi przekręt na blisko 100 mln zł. Premier Tusk o niczym nie wie czy nie chce wiedzieć?

Pod koniec 2010 r. jeden z działaczy PO poinformował Tomczykiewicza o tym, iż:
1. Spółka Aktivo, której współwłaścicielami są adwokat Jerzy Feliks i żona prezesa TF Silesia, przejęła kontrolę nad spółką Koltram.
2. Bliski współpracownik Tomczykiewicza, mecenas Feliks, występował po dwóch stronach – jako doradca prawny TF Silesia sprzedającej Koltram i jako nabywca spółki.
3. Spółka Aktivo została niedawno zarejestrowana i jej kapitał zakładowy wynosił zaledwie 50 tys. zł, a mimo to przejęła spółkę skarbu państwa o wartości wielu milionów złotych, w dodatku przynoszącą stały i pewny dochód.
4. Nie wiadomo, na jakich warunkach została przeprowadzona transakcja.
Tomczykiewicz w tym czasie był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO. Po przekazaniu mu tej informacji zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Po pierwsze z rady nadzorczej Funduszu Górnośląskiego zniknął mecenas Korga. Po drugie z KRS zniknęła spółka Aktivo.
Ściślej rzecz biorąc, spółka Aktivo zniknęła z rejestru spółek działających w Katowicach. Na początku 2011 r. została przerejestrowana do Warszawy. Mniej więcej w tym samym czasie, czyli na początku 2011 r. spółkę Koltram kupiła grupa Kolbet. Ale już nie od skarbu państwa, tylko od prywatnych właścicieli. (…)
Z moich informacji wynika, że cena sprzedaży wyniosła ok. 20 mln zł, w dodatku rozbite na raty. W przyszłości ewentualna dopłata. Czyli należność dla skarbu państwa byłaby spłacana z zysków osiąganych przez Koltram. Moi informatorzy twierdzą, że ukrywanie ceny sprzedaży tylko potwierdza, że mamy do czynienia z przekrętem. Zaś niewielki odcinek czasowy między datą przejęcia spółki Koltram przez spółkę Aktivo a datą przekazania jej dalej dowodzi, że
mamy do czynienia z najzwyklejszą ustawką. Najprawdopodobniej Koltram został sprzedany przez TF Silesia spółce Aktivo dopiero wtedy, gdy Aktivo miała chętnego, który by od niej rzeczony Koltram odkupił.
Ważny jest też kontekst towarzyszący tej transakcji. Wszystko to działo się wtedy, gdy Unia Europejska wymusiła na polskim rządzie rozpoczęcie wielkich inwestycji w kolej, m.in. w Kolej Dużych Prędkości. Producentem rozjazdów dla PKP był Koltram. Konieczne będzie zmodernizowanie technologii produkcji, co oznacza miliony z Unii. I właśnie wtedy, gdy jest szansa dofinansowania firmy, rząd pozwala na jej sprzedaż.
Mecenas Feliks przyznał w rozmowie z tygodnikiem „NIE”, że transakcja sprzedaży Koltramu została przepuszczona przez jego spółkę. Przyznał również, że wtedy występował jako doradca prawny TF Silesia. Jego spółka przejęła Koltram wtedy, gdy zgłosił się chętny do jej nabycia. Podobno nabywca miał jakieś zajęcia komornicze i transakcja wprost byłaby niemożliwa. Żona prezesa TF Silesia też w spółce pana mecenasa występowała, ale wycofała się, żeby nikt nie wątpił w czystość intencji autorów tej operacji. Formalnie rzecz biorąc, spółka adwokata Feliksa kupiła spółkę Koltram, a po jej wchłonięciu została sprzedana temu, kto zgłosił się do TF Silesia, aby kupić Koltram. Feliks twierdzi, że z tego tytułu otrzymał symboliczne pieniądze - rzędu 2-5 tys. zł.
Odpowiedź udzielona nam przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów była niezgodna z faktami. Pytanie, czy urzędnicy kancelarii premiera świadomie wprowadzili w błąd opinię publiczną, czy sami zostali oszukani, kierujemy bezpośrednio do Donalda Tuska. Pan premier zechce także zastanowić się, dlaczego w tak ważnej sprawie nie uzyskaliśmy rzetelnej odpowiedzi na żadne z trzech pytań zadanych Ministerstwu Skarbu Państwa. I dlaczego na żadne z zadanych przez nas pytań nie raczył odpowiedzieć wiceminister Tomczykiewicz.
MATEUSZ CIEŚLAK

całość na łamach

www.o2.pl / www.sfora.biz | 03.10.2013 r.
Szok! Aż co czwarty przetarg w Polsce jest ustawiony!
Korupcja może dotyczyć nawet 23 procent przetargów publicznych w Polsce.
Tak wynika z raportu biura śledczego OLAF, które pracowało na zlecenie Komisji Europejskiej - donosi rmf24.pl.
Autor: AJ
[www.rmf24.pl]...

www.o2.pl / www.sfora.pl | 20.09.2013 r.
Majątek na premie! Hojną rękę ma prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz ma gest. Od kiedy objęła władzę w 2006 roku wypłaciła urzędniczej armii 318 mln złotych - informuje „Fakt”.

Współpracownicy prezydent mogli liczyć na premie nawet cztery razy w roku. Mimo że miesięczne zarobki urzędników wynoszą kilkanaście tysięcy złotych.
Jak podkreśla „Fakt”, w tym samym czasie, gdy urzędnicy napychali sobie portfele, warszawiacy klepali biedę. Po serii podwyżek cen za wodę i ścieki oraz podniesienia cen gruntów Ratusz szykuje już podwyżkę biletów komunikacji miejskiej.
Autor: MM
[www.rmf24.pl]...

www.o2.pl / www.sfora.pl | 28.01.2013 r.
Gigantyczne premie dla ludzi z NFZ. Miliony na koniec?
Na premie dla urzędników pracujących w warszawskiej centrali NFZ wydano aż 1,8 mln zł (tylko w ubiegłym roku).
To dwa razy więcej niż dofinansowanie z NFZ na zakup aparatów słuchowych dla dzieci - pisze „Fakt”.
Ekstra pieniądze dostało 280 osób (średnio po 6 428 zł).
Szefostwo NFZ rozdaje także nagrody. W 2012 r. fundusz wydał na nie 55 tys. zł (średnio po 3 tys. zł).
Jednak jak pisze „Gazeta Pomorska” wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku centrala NFZ ma być zlikwidowana, a lokalne oddziały NFZ będą miały więcej swobody.
Teraz to centrala rozdziela finanse na poszczególne oddziały wojewódzkie, wskazując jednocześnie, ile pieniędzy ma iść w danym regionie na podstawową opiekę zdrowotną, leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistycz­ną czy lecznictwo uzdrowiskowe.
Dlaczego więc premiuje się i nagradza urzędników pracujących w urzędzie, który jest na tyle mało efektywny, że należy go zlikwidować? - pyta dziennik.
Autor: TM
[www.rmf24.pl]...
[www.pomorska.pl]...

www.o2.pl / www.sfora.biz | 21.10.2013 12:41
Tyle ZUS wydaje na nagrody. A na emerytury brakuje
Przez 6 lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił swoim pracownikom ponad 1,2 mld zł nagród.
Jak wyliczył se.pl za te pieniądze przez rok można by wypłacać średnią emeryturę (1820 zł) 58 tysiącom osób!
Wartość nagród wypłaconych w poszczególnych oddziałach i centrali ZUS zawiera się w funduszu płac - lakonicznie stwierdza w dokumencie, do którego dotarł se.pl, prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.
W sumie nagrody otrzymało w ZUS przez sześć lat - pomiędzy 2007 a 2012 rokiem - ok. 47 tys. pracowników. Najwięcej na ten cel przeznaczyła centrala ZUS: w 2007 r. wydano na nagrody 5,8 mln zł, w 2012 już ponad 14 mln zł.
W ZUS wykonuje się wiele niepotrzebnych rzeczy i do ich wykonywania zatrudnia się niestety całą armię urzędników. I później niepotrzebnie daje się im nagrody. Niestety, winny jest temu system emerytalny w Polsce - mówi se.pl Robert Gwiazdowski, ekspert z Centrum im. Adama Smitha.
W tym roku, jak przyznał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezes ZUS, zabraknie na emerytury 49 mld zł.
Autor: WB
[www.se.pl]-...

[praca.wp.pl] | dodane 2013-02-08 (11:03) | 139 opinii
Urzędnicze płace zamrożone. Ale od czego są nagrody?
Sposób na większe zarobki? Nagrody przyznawane z byle powodu, a czasem i bez niego. Czy takie właśnie założenie przyświeca polskim urzędom?

Prawie 6,8 tys. zł – tyle wynosi średnia nagroda na głowę statystycznego polskiego urzędnika z administracji centralnej, przyznana w ubiegłym roku.
Przy niemal niezmienionej liczbie zatrudnionych – ok. 15 tysięcy osób – urzędnicy „z centrali” w 2012 roku otrzymali nagrody na sumę o ponad 16 mln zł większą niż w 2011. Z badań przeprowadzonych przez RMF FM wynika, że suma ta przekroczyła w roku ubiegłym 101 mln zł.
Podwładni np. ministra finansów czy ministra obrony narodowej – ponad 10 tys. Jeszcze więcej, bo ponad 11 tys., wyniosła po uśrednieniu nagroda na osobę w resortach pracy i skarbu państwa. Prawie 10 tys. wynosi natomiast uśredniona nagroda przeznaczona dla pracowników Kancelarii Prezydenta.


Klechy rabują stolicę!
Chodzi o kilka atrakcyjnych działek położonych w centrum Warszawy – w sumie ok. 4 ha w okolicach Krakowskiego Przedmieścia oraz ulic Traugutta i Czackiego. Teren ten jest własnością skarbu państwa; stoją tam m.in. budynki Ministerstwa Finansów i Uniwersytetu Warszawskiego. Kościelny rzeczoznawca wycenił parcele na ponad 238 mln zł.
[www.nie.com.pl]

28-10-2013 - 21:40:36

28.10.2013
Do Komendy Policji m.st. Warszawy

Dnia 28.10.2013, o godz. 12:54:57 otrzymałem telefon spod nu 789335952 od jakiegoś młodego bądź w średnim wieku mężczyzny, który nie ujawnił żadnych danych na swój temat, a będący reakcją na przekazane przeze mnie pismo, które rozniosłem po kilkudziesięciu firmach, by zaprzestano przymuszać przechodniów, mieszkańców do odbierania zmieniającego się świetlnego przekazu z wyświetlaczy, ekranów, itp. Treść przekazu tego pana była b. krótka, a oto jej meritum: „Jak coś zrobisz, to cię znajdę i rozpierdolę ci łeb!; zabiję cię!”. I wyłączył telefon.

Treść tego pisma znajduje się w drugiej części:
O w pełni świadomym szkodzeniu, niszczeniu, pogrążaniu anormalnym przekazem, i anormalnym przymuszaniem do jego odbioru, czyli o przemocy na umysłach, psychice, zdrowiu!
[www.wolnyswiat.pl]


W związku z powyższym proszę o ustalenie tożsamości tego osobnika (proszę przekazać mi adres jego firmy). Następnie proszę ustalić stan jego poczytalności. I na tej podstawie ustalimy co dalej.

Z poważaniem,
Piotr Kołodyński - autor-redaktor:
- www.wolnyswiat.pl - pismo niezależne (istnieje od 2000 r.),
- www.pzepr.pl - PROEKO-energia, transport-BIZNES,
- www.racjonalnyrzad.pl - konstruktywna - przez nikogo merytorycznie, logicznie, etycznie niepodważona - alternatywa dla realizowania utopii; szkodzenia, niszczenia; destrukcji; pogrążania: RACJONALNY RZĄD,
- www.antyludzcy.pl - filmy i opisy takich osobników, celem ich zdyscyplinowania,
- www.jawnystatus.pl - (w założeniu) publiczne dostępny zbiór inf. o potencjale, publicznych działaniach wszystkich ludzi, celem pozytywnej selekcji do pełnienia ważnych funkcji w społeczeństwie, zajmowania ważnych stanowisk w państwie,
- www.lcbw.pl - Ludzie Coraz Bardziej Wartościowi - wspieranie wartościowych ludzi i ich pozytywne wykorzystywanie.

PS
Oto kontrargumentacja; poziom zrozumienia, odpowiedzialności; wykaz proludzkich, w tym prospołecznych cech; sposób rozumowania, postrzegania świata; postawa psychopatów i debili parających się przymuszaniem swoich ofiar do odbioru niechcianego szkodliwego przekazu – w domyśle i w uproszczeniu: masz odbierać to, co ja uważam za stosowne, bo ja mam wszelkie racje, prawa, a ty nie masz żadnych, w tym do obrony! A jak będziesz się, innych bronić, to cię zabiję!... Proszę zwrócić uwagę na jego absolutny destrukcyjny upór...!

Do tego osobnika
Normalnym, pozytywnym, konstruktywnym, prawym, ludziom przekaz, inna działalność służy osiąganiu POZYTYWNYCH efektów. Ludziom upośledzonym psychicznie, niedorozwiniętym, ułomnym umysłowo, nienormalnym, chorym, szkodliwym, destrukcyjnym przekaz, inna działalność służy do osiągania negatywnych efektów, szkodzenia, niszczenia.

To nie ja, tylko pan przymusza do odbioru niechcianego szkodliwego przekazu; to pańska działalność jest przyczyną stresów, problemów, strat, szkód; pogrążania…! Więc zostaw pan nasze umysły, psychiki, zdrowie; potencjał w spokoju, bez względu na to, na co rządzący psychopaci i debile pozwalają, czym się zajmują! Moja obrona jest skutkiem m.in. pańskiej działalności!

Proszę przedstawić - merytoryczne - kontrargumenty na zawarte w podanym linku!... Nie ma takich?! No to przedstawił pan inne...

Ostrzeżenie dla tego osobnika

No cóż. Teraz mam podstawy do obrony koniecznej bez żadnych wstępów. Gdy więc policja ustali pana tożsamość, to od razu ostrzegam, że zbliżenie się do mnie przez pana na odległość mniejszą niż 5 metrów może skutkować moją obroną konieczną, w tym z możliwym skutkiem śmiertelnym dla pana (więc proszę się dobrze zastanowić, czy chce mnie pan znaleźć... Poza tym ja się nie ukrywam i nie mam zamiaru się ukrywać!)!

28-10-2013 - 22:18:25

Jak już wcześniej postulowałem, należy przygotować odpowiednie pomieszczenia dla psychopatów i debili negatywnie bezpośrednio, pośrednio oddziałujących na innych, i tam przymuszać ich w skomasowanej postaci, w ramach bezpośredniej/szokowej terapii, do odbioru tego, do czego odbierania przymuszali innych. A więc na wszystkich ścianach i na suficie powinny być umieszczone za pancernymi szybami wyświetlacze, monitory, oraz trzeba zamontować w tych pomieszczeniach zabezpieczone przed uszkodzeniem głośniki. I z użyciem tego sprzętu należy, odpowiednio, przymuszać ich do odbioru np. migających, przewijanych tekstów, reklam z głośników, jazgotu muzycznego, itp., itd... – Na tym poziomie zrozumie każdy…

28-10-2013 - 22:36:09

Jeżeli nie zwiesz się Jerzym Orwellem to się ciebie boję.


Komentarze, audycje, propozycje - Forum Wolnościowe
Dyskusje: [forumwolnosciowe.cba.pl]
Facebooku: [facebook.com]

02-11-2013 - 14:29:19

Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Janusz Korwin-Mikke - Internetowa Strona Autorska / Forum - Statystyki

Globalne
Wątki: 6258, Posty: 45483, Użytkownicy: 14785.
Ostatnio dołączył/a Eksterminator.


Statystyki tego forum
Wątki: 204, Posty: 2032.