Odpowiedzi 2.

Wysłane przez Anonimowy użytkownik 
Anonimowy użytkownik

02-11-2009 - 15:17:59

Pytanie 1.
Cytuj

Czy jest Pan zadowolony z programu UPR-u?
Tak


Pytanie 2.
Cytuj

Ktoś powiedział, że był Pan w SD kiedy wprowadzono do Konstytucji PRL zapisy o budowie socjalizmu. Dlaczego Pan nie opuścił wtedy SD?
Ale nie w statucie SD... NB. wprowadzono je wtedy, gdy już mało kto traktował poważnie socjalizm. Tak „trzeba było” mówić – robiło się coś dokładnie odwrotnego. Teraz jest gorzej: mówi się o wprowadzaniu wolnego rynku, a w praktyce buduje znacznie gorszy socjalizm.


Pytanie 3.
Cytuj

Co Pan myśli o projekcie konstytucji p. Michalkiewicza? Czy projekt ten jest w pełni zgodny z tym co Pan mówi i co zakłada program UPR?
Nie ma ideałów – moje tez nie są idealne; ale oczywiście, że jest zgodny.


Pytanie 4.
Cytuj

Często Pan mówi, że "Ci złodzieje" pójdą do więzienia i wspomina Pan o "wolnej Polsce". Kiedy Pana zdaniem to wszystko upadnie i będzie wolna Polska?
Po bankructwie funduszów emerytalnych – lub przyjściu barbarzyńców (muzułmanów? Wietnamczyków?)


Pytanie 5.
Cytuj

Konstytucja USA od początku zakładała republikę i ani razu nie wspomina o d***kracji. Co Pan o niej sądzi i jak według Pana prawo może rządzić (republika)?
Poprzez odebranie L**owi prawa do zmiany prawa... L*d może (i powinien, w wielu sprawach) wybierać ludzi; L*d nie zna się natomiast na abstrakcjach...


Pytanie 6.
Cytuj

Które według Pana państwo jest najbliżej ideału, jeśli chodzi o Pańskie poglądy?
Z dzisiejszych? Bo ja wiem? Ks. Liechtenstein?


Pytanie 7.
Cytuj

Czy to prawda, że Instytut Socjo-Cybernetyki (Pan) obliczył, że podatek pogłówny mógłby teraz wynosić 110 zł?
To bardzo proste obliczenie... Bierze Pan wydatki na wojsko i policję, zwiększa o połowę, wydatki na administracje (zmniejsza 10 razy...), dodaje, mnoży przez 2/3 i dzieli przez liczbę mężczyzn. Pozostała 1/3 to wpływy z łanowego i „podymnego”, żupy (dochody z koncesyj na eksploatację głębszych kopalin) i ew. z podatku emisyjnego (jeśli przyjąć doktrynę Friedmana, że pieniądze powinno się dodrukowywać w tempie rozwoju gospodarki; jeśli uda się wprowadzić walutę złotą, to źródło szczęśliwie wyschnie)


Pytanie 8.
Cytuj

Jaką widzi Pan przyszłość UPR-u i czy wróci Pan?
Que sera, sera... może kiedyś w przyszłości będzie zjazd zjednoczeniowy?


Pytanie 9.
Cytuj

Czy Pan wierzy w "NWO"?
Co znaczy „wierzy”? W to, że są ludzie chcący go wprowadzić? Wierzę. Że zostanie od wprowadzony? Cóż – nie otrzymujemy sygnałów z innych planet – co nasuwa podejrzenie, że wszędzie w wyniku ”globalizacji” wprowadzono coś na kształt NWO co wykończyło inne cywilizacje...


Pytanie 10.
Cytuj

Ostatnio w reklamie (tfu!) Gazety Wyborczej zacytowano artykuł. Mniej więcej w ten sposób: "Polacy nadal popierając kary cielesne(80%) i je stosują(50%). Kary cielesne obniżają inteligencję dzieci." Czy mógłby Pan skwitować ten artykuł w swoim stylu?
Tresura. ONI świetnie wiedza, że na ludzi prostych nie oddziaływają – natomiast propagandę łykają jak gęsi kluskę ćwierć-inteligenci, czyli czytelnicy „GW”. Nie czytałem artykułu – ale ciekaw jestem, jak uzasadniają te tezę? Mierzą inteligencje dziecka przed i po otrzymaniu solidnego lania? Zapewne chodzi o to, że rodziny inteligenckie rzadziej stosują kary cielesne – i dlatego...


Pytanie 11.
Cytuj

Jakie realne szanse daje Pan nurtowi konserwatywno-liberalnemu na rządzenie w Polsce?
Jak się zacznie walić – i jakiś „Pinochet” obejmie władzę. „Pinochet” - a nie, broń Boże, „Piłsudski”!


Pytanie 12.
Cytuj

Czy w dążeniu do władzy popiera Pan tylko metody dozwolone przez demokrację?
Absolutnie NIE!


Pytanie 13.
Cytuj

Dlaczego przeciętny obywatel - w Pana mniemaniu - miałby ryzykować zagrożenia systemu autorytarnego nad bajzlem demokracji?
Bo nie lubi żyć w bajzlu.


Pytanie 14.
Cytuj

Globalizację - w Pana opinii - można cofnąć czy jest już faktycznie dokonana na gruncie ekonomii? Wśród 100 największych gospodarek świata - 20, to ponadnarodowe koncerny.
Co to jest: „Globalizacja”? Zagrożenie przez koncerny ponad-państwowe? Koncerny nie mają żadnej władzy. W każdej chwili III RP może dowolnemu z nich zabronić działania na terenie Polski – i tyle! Są groźne o tyle, ze przekupują polityków, którzy podejmują działania na ich rzecz. Należy więc zlikwidować d***krację (Króla trudno przekupić, by działał wbrew interesowi kraju; „trudno” - to nie znaczy: „niemożliwe”!!) i możliwość ingerowania (przez Króla też!!) w gospodarkę – i po problemie. Koncerny niech sobie działają... - Panu przeszkadzają?
Natomiast ja przez „globalizację” rozumiem próbę utworzenia Rządu Światowego. I to rzeczywiście jest groźne. Ale to nie ma NIC wspólnego w wielkimi koncernami.


Pytanie 15.
Cytuj

Skąd mniemanie, że byłby Pan dobrym monarchą? Potomkowie monarchów w przeszłości byli "kształceni" na monarchów od dziecka.
Wcale nie uważam siebie za kandydata na dobrego monarchę. Jak Pan znajdzie lepszego – proszę bardzo. Mało ważne jest, kto zostanie Królem; ten, kto nim zostanie, zacznie się zachowywać jak król – i to jest ważne.


Pytanie 16.
Cytuj

Niemowlę innej rasy wychowane przez białych rodziców w zachodniej kulturze, czy różniłoby się - w Pańskiej opinii - od swojego białego rówieśnika czymś poza kolorem skóry?
Zestawem genów. Pewna ilość obcych genów jest bardzo korzystna dla populacji!


Pytanie 17.
Cytuj

Jakie ma pan pomysły rozwiązań problemu biedy Afryki i Azji?
Mogę próbować rozwiązać problem biedy w Japonii i Arabii Saudyjskiej... A serio: co mnie to obchodzi?!? jak chcą żyć w biedzie – niech sobie żyją. Recepty napisali: Ludwik von Mises et. al. - nie chcą skorzystać – ich problem. Niech żyją w biedzie. Ja mam tania siłę roboczą.


Pytanie 18.
Cytuj

Czy przyjąłby Pan pozycję generalnego sekretarza NATO?
A ile płacą – i ile godzin dziennie zajęłaby mi praca?


Pytanie 19.
Cytuj

Szanowny Panie Januszu czy na drodze do ustanowienia Wolnego Państwa Polskiego przewiduje Pan tylko metody zgodne z aktualnie na dany moment obowiązującym prawem czy dopuszcza również pozaprawne działania oparte na wyznawanych ideałach?
Dopuszczam. Vide (12)


Pytanie 20.
Cytuj

Czy monarchia musi się opierać na zasadzie dziedziczności?
Tak. W przeciwnym razie niczym się to nie różni od systemu związku Sowieckiego z dożywotnim I Sekretarzem.


Pytanie 21.
Cytuj

Czy istniejące już drogi państwowe (jak również linie wysokiego napięcia , gazociągi , wodociągi itp.) powinny zostać sprywatyzowane (a ich dalsze funkcjonowanie pozbawione regulacji - np. max. cena za przejazd drogą czy przesył prądu itp.- ze strony państwa)?
Tak. Z tym, że tereny pod drogi, na początek przynajmniej, na zasadzie koncesji.


Pytanie 22.
Cytuj

Czy w ogóle potrzebne są jakiekolwiek przepisy antymonopolowe na którymkolwiek etapie obalania socjalizmu i wprowadzania wolnego rynku?
Nie. Jednym groźnym monopolista jest państwo. Tak nawiasem: monopolista jest też UOKiK.


Pytanie 23.
Cytuj

Czy widzi Pan jakieś realne szanse na budowanie elektrowni atomowych w Polsce bez finansowego udziału państwa?
Dziwne pytanie; oczywiście! Dlaczego budować ma państwo, które na nic nie ma pieniędzy????!!!???


Pytanie 24.
Cytuj

"Energetyczne bezpieczeństwo państwa" ...czy to jest sprawa rządu?
Tak. To już wchodzi w zakres polityki obronnej.


Pytanie 25.
Cytuj

Napisał Pan: (n/t euthanazji) <<... ani państwo ani lekarze nie mają prawa zabijać ludzi – nawet „na nich życzenie”>> - jak to się ma do kary śmierci?
Oczywiste niedopowiedzenie. Ściśle winno być: „...niewinnych ludzi”. Zwracam uwagę, że każdemu wolno popełnić samobójstwo...


Pytanie 26.
Cytuj

Napisał Pan: „Wystąpiłem z UPR – ale nie mam zamiaru prowadzić wojny z UPRem. Być może strategia p.Prezesa Bolesława Witczaka jest słuszna: brać w łapę jak ONI, to może ONI pozwolą nawet to i owo powiedzieć w telewizji i dzięki temu lepiej rozpropagować wartości konserwatywno-liberalne?”
Rozumiejąc motywy jakimi kierował się Pan pisząc to - mam pytanie:
Otóż (wszak w polityce nie zamyka się żadnych drzwi) przewiduje pan jakąś formę współpracy z UPR pod rządami obecnego zarządu?
Mam na myśli zarówno "drobiazgi" jak wspólny udział w okazjonalnych pikietach czy innych publicznych wydarzeniach jak i np. zawiązywanie koalicji w wyborach samorządowych bądź parlamentarnych.
Tak.


Pytanie 27.
Cytuj

Czy zamierza Pan startować na prezydenta?
Formalnie zostałem na to desygnowany przez UPR. Zgodziłem się.


Pytanie 28.
Cytuj

Czy wierzy Pan w swoje zwycięstwo?
Jak załamie się wiara w Bandę Czworga...


Pytanie 29.
Cytuj

Jeśli zostałby Pan prezydentem to jakie byłyby Pana decyzje?
??? Wszystkie?


Pytanie 30.
Cytuj

W ubiegłym tygodniu tj 17 10 br. w Opolu RAŚ (Ruch Autonomii Śląska) zorganizował manifestację mającą na celu przekonanie ludności Opolszczyzny i śląska do opowiedzenia się za utworzeniem Autonomii Śląskiej (połączenie górnego i dolnego śląska w jeden federacyjny region ze stolicami w Opolu i Katowicach). Notabene ogólnopolskie media chyba nie poinformowały o tym fakcie w ogóle. Argumenty autonomistów wydają się rozsądne. Optują za poszerzeniem samorządności regionu - tj za możliwością ustanawiania prawa na szczeblu okręgu i samodzielnym rozwiązywaniu problemów gosp. i finansowych. Krótko mówiąc dążą do tego by Śląsk samodzielnie decydował o własnych sprawach i pieniądzach - nie zdając się na łaskę urzędasów z Wa-wy i ich popleczników.
Są na świecie federacyjne państwa, które mają się całkiem dobrze - dlaczego by nie Polska?
Co Pan o tym sadzi P, Januszu?
Dlaczego akurat Śląska? Jestem za podziałem Królestwa Polskiego (jeśli władza centralna będzie miała dość pieniędzy na wojsko i tajne służby, które sparaliżują działania BND i FSB...) na Arcyksięstwo Wielkopolskie, Arcyksięstwo Małopolskie, Wks. Śląskie, Wks. Pomorskie, Wks.Mazowieckie itd.


Pytanie 31.
Cytuj

Jaki jest Pana stosunek do Boga? Jak Pan go sobie wyobraża? Czy jest Pan Deistą?
To skomplikowane. Najogólniej: deistą.


Pytanie 32.
Cytuj

Czy przeczytał Pan "Ludzkie Działanie”: Ludwika von Misesa?
Tylko przerzuciłem. Grube – a wszystko przecież zapewne wiem. Kilka perełek zauważyłem...


Pytanie 33.
Cytuj

Nie pamiętam by w programie UPRu ani w Pana wypowiedziach było coś o "własności intelektualnej". Czy to oznacza, że obecne rozwiązania mieszczą się w liberalno–konserwatywnych normach?
Było – i to dużo. Jestem za ochroną własności intelektualnej, przy czym czas tej ochrony, tak jak kiedyś, powinien wynosić 7 lat (z możliwością przedłużenia corocznie, za progresywna oplata, do 11 lat) – bez różnicy, czy chodzi o film czy patent techniczny. Jestem przy tym zdecydowanym zwolennikiem patentu „otwartego” (UP nie sprawdza oryginalności wniosku, tylko rejestruje, jeśli naruszył prawa wcześniejszego posiadacza – to ten dochodzi swoich praw w sądzie... jeśli jest czego dochodzić. Czyli: nie „obala patent” tylko inkasuje pieniądze z jego zastosowania).
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty
Janusz Korwin-Mikke - Internetowa Strona Autorska / Forum - Statystyki

Globalne
Wątki: 6259, Posty: 45490, Użytkownicy: 14785.
Ostatnio dołączył/a Eksterminator.


Statystyki tego forum
Wątki: 21, Posty: 305.